• Български език
 • English
 • Административни форми и услуги

  Административни форми и услуги

  Списък с форми за изтегляне, принтиране и попълване

   

   

   

   

  Защита на личните данни (GDPR)

   

   

   

   

  Декларации за закупуване на апаратура

   

   

   

   

  Формуляри за предложение за поемане на финансово задължение

   

   

   


  Формуляри за заявки за директно изразходване на финансови средства, съгласно решение на Академичния съвет на МУ-София от 26.09.2023 г. и Вътрешните правила за управление на цикъла по обществени поръчки на Медицински факултет по проекти финансирани от: МУ-София чрез Съвета по медицинска наука; Фонд "Научни изследвания"; МОН, както и по план-сметките на редовните докторанти, финансирани от Медицински факултет по решение на Факултетния съвет:

  Заявления за отлагане на платен годишен отпуск и молби за назначаване

   

   

   

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy