• Български език
 • English
 • Административни форми и услуги

  Административни форми и услуги

  Списък с форми за изтегляне, принтиране и попълване

   

   

   

   

  Защита на личните данни (GDPR)

   

  Политика за защита на личните данни и формуляри

   

   

  Декларации за закупуване на апаратура

   

   

   

   

  Формуляри за предложение за поемане на финансово задължение

   

   

   


  Формуляри за заявки за директно изразходване на финансови средства, съгласно решение на Академичния съвет на МУ-София от 26.09.2023 г. и Вътрешните правила за управление на цикъла по обществени поръчки на Медицински факултет по проекти финансирани от: МУ-София чрез Съвета по медицинска наука; Фонд "Научни изследвания"; МОН, както и по план-сметките на редовните докторанти, финансирани от Медицински факултет по решение на Факултетния съвет:

  Заявления за отлагане на платен годишен отпуск и молби за назначаване

   

   

   

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy