• Български език
 • English
 • План-разписание

  План-разписание

   

  Ежегодно, за следващата календарна година, се издава План-разписание с основни, тематични курсове и индивидуално обучение, както и условията за включване в тях, по предложение на катедрите. План-разписанието излиза от печат ежегодно до края на м. май и се изпраща за разпространение. Неговото съдържание е следното:

  Основни курсове - за специализиращите, включени в програмите на съответните специалности.

  Тематични курсове – включени в програмите за специализация. Тематични курсове /платени/ – за специалисти с висше образование, работещи в системата на здравеопазването.

  Индивидуално обучение /платено/, което не е ВСД, с продължителност до 4 седмици - за усвояване на методики и новости по определени раздели от специалността.

  Таксите за различните обучения са публикувани на последната страница на План-разписанието.

  Участниците в платените тематични курсове и в индивидуалните обучения, заплащат такса участие 30 лв., определена със Заповед № PR 36227/19.08.2008 г. на Ректора на Медицински университет – София.

  Участието в курсовете и в индивидуалните обучения се заплаща по банков път.

   

  Банкова сметка

   

  Банка: Юробанк България АД

  Адрес: пл. "България" № 1

  София 1000

  Медицински факултет към Медицински Университет – София

  IBAN: BG 63 BPBI 7940 3163 9822 01

  BIC код: BPBIBGSF

   

  План-разписание 2024

  Писмо за План-разписание 2023

  План-разписание 2023

   

  Заявки могат да бъдат подавани и на e-mail mfsdo@medfac.mu-sofia.bg
   

   

   

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy