• Български език
 • English
 • Научна дейност

  Научна дейност

  Научна дейност - информация

  Научна дейност   Уведомяваме Ви, че Факултетният съвет на Медицински факултет на&nb…
  НАУЧИ ПОВЕЧЕ

  Докторанти

  Процедури за прием на докторанти За докторанти в МФ при МУ-София могат да кандидатстват бъ…
  НАУЧИ ПОВЕЧЕ

  Прием на редовни и задочни докторанти

  Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти за одобрените от МОН места се откриват с …
  НАУЧИ ПОВЕЧЕ

  Прием на докторанти на самостоятелна подготовка

  Приемът на докторанти на самостоятелна подготовка се извършва без изпит през цялата академична…
  НАУЧИ ПОВЕЧЕ

  Документи за защита на дисертационен труд

  СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА: Декларация за научно жури - ут…
  НАУЧИ ПОВЕЧЕ

  Ежегодни награди за наука

   
  НАУЧИ ПОВЕЧЕ

  Полезни връзки

  Национален център за информация и документация (НАЦИД) - http://nacid.bg/bg/ Министерство н…
  НАУЧИ ПОВЕЧЕ

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy