• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Уважаеми колеги студенти от 5-ти и 6-ти курс, дипломанти, специализанти и докторанти
 • Правилник за устройството и дейността на МФ при МУ - София
 • Промени на график първи курс английско обучение
 • Резултати от допълнителна сесия по Латински език с мед. терминология 21.10.2020г.
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска психология на 21.10.2020г.
 • Документи за подаване на стипендии за зимен семестър на уч.2020/21г.
 • На вниманието на всички новозаписани чуждестранни студенти 1 курс Медицина
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по Медицинска генетика на 19.10.2020г.
 • Резултати от изпита по Психиатрия 6ти курс, група 11,23,25,26,28,29,30,31,32
 • Резултати от допълнителна сесия по Анатомия и хистология на човека на 12.10.2020 год.
 • Такси за обучение в Медицински факултет на Медицински университет - София за учебната 2020/2021г.
 • Резултати от допълнителна сесия по физиология на 16.10.2020
 • Резултати от изпит по медицинска микробиология на 15.10.2020 г.
 • Изпит по Медицинска физика за англоезични студенти 12.10.2020 г
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска физика – 07.10.2020 год.
 • Резултати от допълнителна сесия по Биостатистика и медицинска информатика – 07.10.2020 г.
 • Резултати от изпит по пропедевтика на вътрешните болести на 09.10.2020 г.
 • Резултати от изпита по Нуклеарна медицина, лъчелечение и онкология - 4 курс, 12-14 група, проведен на 12.10.2020 г.
 • Биофизика - допълнителна сесия 14.10.2020 г.
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по патофизиология на 14.10.2020 г

 • Уважаеми колеги студенти от 5-ти и 6-ти курс, дипломанти, специализанти и докторанти

  27-10-2020

  Във връзка с влошената епидемиологична обставка в страната и изразения недостиг на медицински персонал в болниците, Ви приканвам да се включите в дейностите по овладяването на пандемията от Ковид-19 в полагането на грижи за пациентите.

  Прочетете повече

  Важно! COVID-19 Форма -Съобщение за вероятно или сигурно заболяване от covid-19 или контакт с болен от covid-19

  27-10-2020

  Формата може да бъде попълнена само с университетски имейл адрес (домейн: mu-sofia.bg)

  Прочетете повече

  Проф. Лъчезар Трайков, дмн: Трябваше да настъпи пандемията, за да стане ясно, че българският лекар е достойна фигура

  27-10-2020


  Коронаинфекцията е голямо предизвикателство за всички образователни системи, но като че ли за медицинското образование е особено голямо, тъй като много трудно бихме могли да организираме изцяло преподаване онлайн. До момента, в който поех ръководството на Медицинския университет - София, нямахме създадена единна платформа за обучение. Ползваха се на парче различни софтуери. Още в предизборната си платформа ясно очертах модернизацията на обучението като една от главните перспективи за развитие и поставих създаването на обща платформа за преподаване и обучение като първа задача. Новото ръководство на университета мобилизира бързо целия екип и на 5 октомври, когато започна учебната година, платформата беше факт.

  Прочетете повече

  Правилник за устройството и дейността на МФ при МУ - София

  26-10-2020

  Чл. 1. (1) Този правилник урежда устройството, дейността и управлението на Медицински факултет при Медицински университет - София (МУ - София). Правилникът е официална публикация на Медицински факултет, приет от Общото събрание на факултета и подлежи на утвърждаване от Академичния съвет на университета, Декана на МФ, отпечатан в хартиен и публикуван в електронен вариант на страницата на факултета.

  Прочетете повече

  Документи за подаване на стипендии за зимен семестър на уч.2020/21г.

  22-10-2020

  Уважаеми студенти,

  Предвид извънредните обстоятелства, в които се налага да протича обществения ни живот, документите за кандидатстване за държавна стипендия, ще бъдат приемани онлайн.

  СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 23.10.2020г. – 06.11.2020г.вкл.

  ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

  Прочетете повече