• Български език
 • English
 • Мисия

  Мисия

  Развитие на съвременна динамична Европейска система на висше медицинско обучение чрез преподаване, наука, ерудиция и служба на обществото

  Цели за постигане на мисията

  • Образование
        - Съпоставимо с високите международни стандарти академично ниво на студентските, докторантските и следдипломни програми на обучение
        - Дипломиране на медицински специалисти, по европейски конкурентноспособни и подготвени да посрещнат настоящите и бъдещи здравни нужди на българските граждани
        - Ориентирани към профилактика
        - Отговорни, критични, компетентни и способни да решават проблеми
        - Способни да работят като част от мултидисциплинарен екип
        - Способни на професионално обучение и усъвършенстване през целия си живот
        - Възпитани в качества като алтруизъм, състрадателност, отдаденост, почтеност, лоялност и уважение към пациента, колегите и професията. 
  • Научни изследвания
        - Програми за разкриване на фундаменталните механизми на здравето и болестта 
        - Развитие  и анализ на клинични стратегии за лечение  
        - Колаборация между предклинични и клинични науки и между членове на МФ и изследователи от други дисциплини
        - Стремеж към разработване на високо значими проекти и откривателство
        - Политика на стимулиране на високите постижения
  • Здравна дейност
        - Възпитаниците на МФ извършват здравна дейност, основана на образците на добра медицинска практика и на научни доказателства 
        - Участват активно в национална и международни професионални организации
  • Пълно интегриране на академичната медицинска образователна система в България в гилдията на Европейските и Световни институции по медицинско образование.

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy