• Български език
 • English
 • Мисия

  Мисия

  Развитие на съвременна, динамична европейска система на висше медицинско обучение чрез преподаване, наука, ерудиция и служба на обществото.

   

  Цели за постигане на мисията

   

  Образование

   

  • Академично ниво на студентските, докторантските и следдипломни програми на обучение, което е съпоставимо с високите международни стандарти;
  • Обучение на конкурентоспособни медицински специалисти, подготвени да посрещнат настоящите и бъдещи здравни нужди на българските граждани;
  • Ориентирани към профилактика;
  • Отговорни, критични, компетентни и способни да решават проблеми;
  • Способни да работят като част от мултидисциплинарен екип;
  • Стремеж към професионално обучение/ развитие и учене през целия живот;
  • Възпитани в качества като алтруизъм, състрадателност, отдаденост, почтеност, лоялност и уважение към пациентите, колегите и професията.

   

  Научни изследвания

   

  • Програми за разкриване на фундаменталните механизми на здравето и болестите;
  • Развитие и анализ на клинични стратегии за лечение; 
  • Колаборация между предклинични и клинични науки и между академичния състав на Медицински факултет- София и изследователи от други дисциплини;
  • Стремеж към разработване на високо значими проекти и откривателство;
  • Политика на стимулиране на високите постижения.

   

  Здравна дейност

   

  • Възпитаниците на Медицински факултет- София извършват здравна дейност, основана на образците на добрата медицинска практика и на научните доказателства;
  • Участват активно в национални и международни професионални организации;

   

  Пълно интегриране на медицинската образователна система в България в гилдията на европейските и световни институции по медицинско образование.

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy