• Български език
 • English
 • Деканат

  Деканат

  АДМИНИСТРАТИВЕН ОТДЕЛ

  Длъжност Име  Електронна поща Тел. /факс(ф.): Стая
  Ръководител

  Славейка Димитрова Балджийска

  sbaldjiiska@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 770 Стая 228 МБК
  Административен секретар

  Нина Димитрова Димитрова

  dean@medfac.mu-sofia.bg
  ndimitrova@medfac.mu-sofia.bg
  02 9521 046
  02 9172 506
  02 9520 337(ф)
  Стая 103 Д
  Организатор

  Петя Григорова Божилова

  pbojilova@medfac.mu-sofia.bg 02 9521 046
  02 9172 532
  Стая 104 Д
  Деловодител

  Милена Георгиева Георгиева

  milenageorgieva@medfac.mu-sofia.bg 02 9521 046
  02 9172 532
  Стая 104 Д
  Куриер

  Ваня Христова Никодимова

  vnikodimova@medfac.mu-sofia.bg 02 9521 046
  02 9172 532
  Стая 104 Д
  Специалист

  Биляна Недялкова Петрова

  b.petrova@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 598  Стая 111 МБК
  Домакин

  Николай Георгиев Томов

  ntomov@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 512  Стая 111 МБК
  Шофьор до 9 места

  Ангел Пламенов Борисов

       

  Учебен отдел "БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ"

  Длъжност Име  Електронна поща: Тел.(т.)/факс(ф.): Стая
    Учебен отдел "БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ" uchebenotdel@medfac.mu-sofia.bg    
  Ръководител

  Милка Стоименова Бояджиева-Христова

  mboiadjieva@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 572 Стая 202 Д
  Експерт

  Таня Ангелова Влъчкова

  tvlachkova@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 572 Стая 201 Д
  Експерт

  Галина Ганчева Пенева

  gpeneva@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 572 Стая 201 Д
  Телефон: 02 9172 /572; 02 9520 /522
   
  Експерт

  Алина Антониева Мичева

  amicheva@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 674 Стая 203 Д
  Експерт

  Ирина Иванова Попадийна

  i.popadiyna@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 674 Стая 203 Д
  Експерт

  Мария Илиева Миндова

  mmindova@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 528 Стая 200 Д
  Експерт

  Йорданка Игнатова Тодорова

  jtodorova@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 528 Стая 200 Д
  Хигиенист

  Стефка Григорова Стоева

       
  Телефон: 02 9172 /674

  Учебен отдел "ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ"

  Длъжност Име  Електронна поща: Телефон: Стая
  Ръководител отдел

  Жулиета Стефанова Стефанова

  julietastefanova@medfac.mu-sofia.bg
   

  02 9172 650
  02 9520 434

  Стая 157 Д

  Експерт- изготвяне на академични документи

  Анна Петкова Влайкова

  avlaikova@medfac.mu-sofia.bg

  02 9172 650
  02 9520 434

  Стая 157 Д

  Експерт 1 курс

  Диляна Николаева Събева

  dsabeva@medfac.mu-sofia.bg

  02 9172 538

  Стая 155 Д

  Експерт 2 курс

  Весела Неделчева Сахатчиева

  vsahatchieva@medfac.mu-sofia.bg

  02 9172 698

  Стая 155 Д

  Експерт 3 курс

  Десислава Христова Сотирова

  dsotirova@medfac.mu-sofia.bg

  02 9172 698

  Стая 155 Д

  Експерт 4 курс

  Магдалена Колева Стефанова

  mstefanova@medfac.mu-sofia.bg

  02 9172 530

  Стая 158 Д

  Експерт 5 курс

  Ивелина Сергеева Димитрова

  ivelina.dimitrova@medfac.mu-sofia.bg

  02 9172 530

  Стая 158 Д

  Експерт 6 курс

  Ани Николаева Бурова

  a.burova@medfac.mu-sofia.bg

  02 9172 575

  Стая 159 Д

  Експерт 6 курс

  Павлинка Начова Евтимова

  pevtimova@medfac.mu-sofia.bg

  02 9172 575

  Стая 159 Д

  Хигиенист

  Ива Стоянова Минчева

   

   

   

  Телефон: 02 9172 /575

  Сектор "СДО"

  Длъжност Име  Електронна поща: Телефон Стая
    Сектор "СДО" mfsdo@medfac.mu-sofia.bg    
  Ръководител

  Атанаска Георгиева Бързакова

  abarzakova@medfac.mu-sofia.bg 02 9520 280 Стая 211 МБК
  Експерт

  Константина Емилова Тишинова-Христова

  khristova@medfac.mu-sofia.bg    
  Експерт

  Силвия Железчева Бойчева

  sbojcheva@medfac.mu-sofia.bg    
  Телефон: 02 9172 /535

  Отдел "НАУЧНА ДЕЙНОСТ И РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ"

  Длъжност Име  Електронна поща: Телефон Стая
  Ръководител

  Ясна Георгиева Стойчева

  iastoicheva@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 508 Стая 118a МБК
  Експерт

  Анна Христова Ангелова

  aangelova@medfac.mu-sofia.bg   Стая 118a МБК
  Експерт

  Йоана Валентинова Кирилова

  ykirilova@medfac.mu-sofia.bg   Стая 118a МБК
  Телефон: 02 952 05 21; 02 9172 /508; 02 9172 /787
   

  Отдел "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

  Длъжност Име  Електронна поща: Телефон Стая
  Ръководител

  Теодора Валентинова Лазарова

  tlazarova@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 533 Стая 225 МБК
  Специалист

  Даниела Иванова Трохарова

  danielatroharova@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 533 Стая 225 МБК
  Експерт ТРЗ

  Моника Валентинова Костова

  m.kostova@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 734 Стая 163
  Експерт ТРЗ

  Ирена Борисова Граматикова

  i.gramatikova@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 521 Стая 163
  Организатор по труда

  Гергина Енчева Димитрова

  gdimitrova@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 521 Стая 163
  Организатор

  Александра Венциславова Кастелова

  akastelova@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 559 Стая 228 МБК
  Телефон: 02 851 70 71; 02 9172/521

  ОТДЕЛ "ФИНАНСИ"

  Длъжност Име  Електронна поща: Телефон Стая
  Р-л отдел и главен счетоводител

  Светлана Георгиева Неделчева

  snedelcheva@medfac.mu-sofia.bg 02 8517 037
  02 9172 549
  Стая 115 Д
  Телефон: 02 851 70 37; 02 9172/549
  Зам. главен счетоводител

  Милена Иванова Григорова

  mgrigorova@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 555 Стая 117Д
  Счетоводител В.О.

  Милена Ананиева Андреева

  mandreeva@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 555 Стая 117Д
  Счетоводител оперативен

  Надя Лазарова Колева

  n.koleva@medfac.mu-sofia.bg 02 9520 366
  02 9172 658
  Стая 123 Д
  Счетоводител оперативен

  Стоянка Петрова Марина

  smarina@medfac.mu-sofia.bg 02 9520 366
  02 9172 658
  Стая 123 Д
  Счетоводител оперативен

  Даниела Петрова Гуджова

  dgudjova@medfac.mu-sofia.bg 02 9520 366
  02 9172 658
  Стая 123 Д
  Счетоводител В.О.

  Кристиян Георгиев Мусев

  cmusev@medfac.mu-sofia.bg 02 9520 366
  02 9172 658
  Стая 123 Д
  Телефон: 02 952 03 66; 02 9172/570; 02 952 02 97; 02 9172 /555
  Касиер

  Анита Костадинова Георгиева

  anita.georgieva@medfac.mu-sofia.bg 02 8517 174
  02 9172 570
  Стая 114 Д
  Касиер

  Албена Ангелова Георгиева

  albenageorgieva@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 537 Стая 116Д

  ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

  Длъжност Име  Електронна поща: Телефон Стая
  Финансов контрольор

  Женя Стоянова Желязкова

  zzhelyazkova@medfac.mu-sofia.bg 02 8517 114
  02 9172 614
  Стая 116 Д

  ЮРИСКОНСУЛТ

  Длъжност Име  Електронна поща: Телефон: Стая
  Юрисконсулт

  Албена Витанова Голдспинк

  afurnadjieva@medfac.mu-sofia.bg   Стая 118 Д

  Сектор "МОНИТОРИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

  Длъжност Име  Електронна поща: Телефон Стая
  Ръководител

  Руси Русев

  rrussev@mu-sofia.bg 02 9172 652 Стая 119-1 МБК
  Администратор уеб сайт

  Ивелина Недева

  inedeva@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 652 Стая 119-1 МБК
  Програмист

  Асен Прахов

  aprahov@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 652 Стая 119-1 МБК
  Системен администратор

   

       
  Телефон: 02 9172 /652
  За ъпдейти на сайта - live@medfac.mu-sofia.bg
  За технически проблеми и институционална ел. поща - support@medfac.mu-sofia.bg
   

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy