• Български език
 • English
 • Анкетна система Лумина

  Анкетна система Лумина

  Описание на електронна анкетна система Лумина

  Електронната анкетна система (Лумина) е представена официално в Медицински Факултет на Медицински Университет – София на 25.03.2012 г. Анкетната система позволява проследяване на организацията и качествено управление на учебния процес.

   

  Структура на системата

  Анкетна система има за цел да се проучи мнението на студентите за преподаването в Медицинския Факултет. Тя е разделена на отделни категории, като за всяка отделна дисциплина има отделни анкети, както и няколко общи. Студентите имат достъп до резултатите от всички анкети, но могат да попълват анкети само за тези дисциплини, които са посещавали.

   

  Резултати от aнкетна система Лумина

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy