• Български език
 • English
 • Анкетна система Лумина

  Анкетна система Лумина

  Описание на електронна анкетна система Лумина

  Електронната анкетна система (Лумина) е представена официално в Медицински Факултет на Медицински Университет – София на 25.03.2012 г. Анкетната система позволява проследяване на организацията и качествено управление на учебния процес.

   

  Структура на системата

  Анкетна система има за цел да се проучи мнението на студентите за преподаването в Медицинския Факултет. Тя е разделена на отделни категории, като за всяка отделна дисциплина има отделни анкети, както и няколко общи. Студентите имат достъп до резултатите от всички анкети, но могат да попълват анкети само за тези дисциплини, които са посещавали.

   

  Вход в анкетна система Лумина

  Резлтати от aнкетна система Лумина

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy