• Български език
 • English
 • Административни форми

  Административни форми

  Административни форми и услуги

  Списък с форми за изтегляне, принтиране и попълване   …
  НАУЧИ ПОВЕЧЕ

  Административни форми- български студенти

  1. Формуляр за съгласие на субекта на данни 2. Декларация за конфиденциалност 3. Деклара…
  НАУЧИ ПОВЕЧЕ

  Административни форми - чуждестранни студенти

  Необходими формуляри за записване на новоприети чуждестранни студенти (обучение на бълг. език)…
  НАУЧИ ПОВЕЧЕ

  Следдипломно обучение

    Сектор „Следдипломно обучение” при Медицински факултет на МУ –…
  НАУЧИ ПОВЕЧЕ

  Докторанти

    1. Процедури за прием на докторанти   За докторанти в МФ при МУ-София мог…
  НАУЧИ ПОВЕЧЕ

  Растеж и развитие на научните кадри

  НОРМАТИВНА БАЗА ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В…
  НАУЧИ ПОВЕЧЕ

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy