• Български език
 • English
 • Випуск 2020 г.

  Випуск 2020 г.

  ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

   

  1. Г-н Румен Радев, Президент на Република България
  2. Г-жа Милена Дамянова, председател на Комисията по образование в Народното събрание
  3. Г-н Бойко Борисов, Министър-Председател на Р. България
  4. Проф. д-р Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването
  5. Красимир Вълчев, Министър на МОН

  ПОСЛАНИЦИ

  1. Посланик на Великобритания  
  2. Посланик на Република Турция
  3. Посланик на Федерална Република Германия
  4. Посланик на САЩ
  5. Посланик на Кралство Швеция
  6. Посланик па Кралство Испания  
  7. Посланик на Република Северна Македония
  8. Посланик на Република Полша  
  9. Посланик на Израел
  10. Посланик на Република Армения
  11. Временно управляващ посолството на Р. Азербайджан
  12. Посланик на Кралство Мароко
  13. Посланик на Република Ирак
  14. Посланик на Кралство Нидерландия

    

      УНИВЕРСИТЕТИ

  1. Проф. дфн Анастас Герджиков, Ректор на СУ „Св. Кл. Охридски“ и Председател на Съвата на Ректорите
  2. Доц. д-р Дорина Асенова, Декан на МФ при СУ „Св. Кл. Охридски“
  3. Проф. д-р Мариана Мурджева,дм, мзм, Ректор на МУ – Пловдив
  4. Проф. д-р Ангел Учиков, дмн – Декан на МФ при МУ – Пловдив
  5. Проф. д-р Валентин Игнатов, дм – Ректор на МУ – Варна
  6. Проф. д-р Златислав Стоянов, дмн – Декан на МФ при МУ – Варна
  7. Проф. д-р Славчо Томов, Ректор на МУ – Плевен
  8. Доц. д-р Добри Ярков – Ректор на Тракийски университет – Стара загора
  9. Доц. д-р Юлиан Ананиев, дм – Декан на Медицински факултет на Тракийски университет – Стара загора
  10. Проф. Магдалена Миткова, Ректор на Университет „Проф. Д-Р Асен Златаров“ - Бургас

    

   

    МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

  1. Акад. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дмн – Председател на Общото събрание на МУ – София
  2. Проф. д-р Божидар Йорданов, Декан на ФДМ
  3. Проф. Александър Златков, Декан на Фармацевтичен факултет
  4. Проф. Павлинка Добрилова, дм – Директор на Филиал „Проф. д-р Ив. Митев“- Враца
  5. Проф. Захарина Савова, дм – Директор на Медицински колеж „Й.Филаретова“
  6. Проф. Полина Балканска, дм – Директор на Департамент за езиково обучение и спорт
  7. Проф. Магдалена Александрова – Декан на Факултета по обществено здраве

  БОЛНИЦИ

  1. Проф. д-р Борис Богов, дм, Изпълнителен директор на УМБАЛ „Александровска
  2. Проф. д-р Бойко Коруков, дм, Изпълнителен директор на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“
  3. Проф. д-р Генчо Начев, Изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Екатерина“
  4. Проф. д-р Асен Балтов, дм, Изпълнителен директо на УМПБАЛСМ „Н. И. Пирогов
  5. Росен Петков – Изпълнителен директор на МБАЛ „НКБ“
  6. Д-р Стефан Константинов, Изпълнителен директор на „УСБАЛ по Онкология“ ЕАД
  7. Проф. д-р Татяна Червенякова, дмн, Изпълнителен директор на „СБАЛИПБ“   „Проф. Иван Киров“ ЕАД,  София  

  ДРУГИ

  1. Д-р Иван Маджаров, Председател на УС на БЛС
  2. Акад. Христо Григоров, д-р х.к., Председател  на БЧК
  3. Проф. д-р Красимир Гигов, Генерален директор на БЧК
  4. Проф. д-р Петко Салчев – Управител на НЗОК

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy