• Български език
 • English
 • Ръководство

  Ръководство

  Декан

  Проф. д-р Димитър Иванов Буланов, дм   Дата и място на раждане - 08.05.1965 г.…
  НАУЧИ ПОВЕЧЕ

  Заместник декани

  1. Проф. д-р Теофил Ангелов Седлоев, дм - заместник-декан по учебната дейност    …
  НАУЧИ ПОВЕЧЕ

  Декански съвет

  В дейността си деканът се подпомага от консултативен орган декански съвет: заместник-дек…
  НАУЧИ ПОВЕЧЕ

  Факултетен съвет

  Факултетният съвет се избира от Общото събрание на Медицинския факултет с мандат 4 години. По-…
  НАУЧИ ПОВЕЧЕ

  Ръководители отдели и сектори

    РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВЕН" Славейка Димитрова Балджийс…
  НАУЧИ ПОВЕЧЕ

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy