• Български език
 • English
 • На вниманието на студентите от 5 и 6 курс, които желаят да се включат в проучването на Европейската кооперация за наука и технология, относно образователните интереси и нужди от сегашни и бъдещи лекари в областта на грижите за по-възрастните хора

  29 Март 2024

  На вниманието на студентите от 5 и 6 курс, които желаят да се включат в проучването на Европейската кооперация за наука и технология, относно образователните интереси и нужди от сегашни и бъдещи лекари в областта на грижите за по-възрастните хора

  За повече информация, моля посетете:  www.cost.eu и https://cost-programming.eu/
   
  Линк към въпросника: https://forms.gle/zGLNd4BASCEEoKSK8
   
  Този въпросник е част от акцията на Европейската кооперация за наука и технология (COST) “PROmoting GeRiAtric Medicine in countries where it is still eMergING” (PROGRAMMING), CA21122. Акциите на COST са финансирани от Европейския съюз.
  COST (Европейска кооперация за наука и технология) е финансираща агенция за изследователски и иновационни мрежи. Техните акции помагат да се свържат изследователските инициативи в цяла Европа и позволяват на изследователите да развиват техните идеи, споделяйки ги с техните колеги. Това укрепва техните изследвания, кариера и иновации.
  Европейското дружество по гериатрична медицина (EuGMS) е носител на субсидиите на PROGRAMMING, CA21122. 

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy