• Български език
 • English
 • Курс за обучение по Информационни и комуникационни технологии

  13 Ноември 2023

  Курс за обучение по Информационни и комуникационни технологии

  Уважаеми колеги,

   

  Медицински университет – София стартира курс за обучение по Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)  по проект ОМНИА, BG 05M2OP001-2.016-0007.

  Обучението е насочено към преподаватели от Медицински факултет при МУ – София. Курсът предвижда 2 групи по 24 учебни часа, хибридна форма /дистанционно и присъствено/, по 3 учебни часа на ден, без събота и неделя.

  Курсът ще се провежда дистанционно чрез платформата Google Classroom и присъствено – в компютърна зала на ФОЗ, /УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ ет.5

  Начало на курса - 20.11.2023 г. 

  Обучението ще се провежда след 17:00ч. 

  Конкретните часове на провеждане на курса по дни предстои да бъдат уточнени. 

  Съдържание:

   

  ·         Развитие на умения за работа със специализиран софтуер с фокус овладяването на базови статистически методи за проверка на хипотези

   

  ·         Предложеният курс ще разшири и обогати възможностите при анализ и интерпретация на резултати получени от научни изследвания;

   

  ·         Развиване на умения за използване на методите и средствата за статистически анализ, моделиране и симулиране, и тяхното прилагане при решаване на конкретни задачи с цел вземане на добри решения.

   

  Обучението ще се проведе от преподаватели от Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“. 

  Всички участници, завършили успешно курса, ще получат сертификат за завършено обучение.

   

  Моля, при интерес от ваша страна, да се регистрирате до 16.11.2023 г. на:

   

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3_WRdMdvvUvWYkBHSB7JN84-ot4VnFxXtj8Do1vBqXOhQcw/viewform

   

  За допълнителна информация:

   

  Телефон: 02/9152154   E-mail: mmladenov@mu-sofia.bg

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy