• Български език
 • English
 • IN MEMORIAM

  27 Ноември 2023

  IN MEMORIAM

  Уважаеми колеги, докторанти, студенти и служители,

   

  С дълбока печал съобщаваме, че на 24.11.2023 г. битката за живота загуби  чл.-кор. професор д-р Иван Гергов Митов, дмн.

  Загубихме един прекрасен човек, уважаван преподавател, авторитетен учен и достоен лекар, отличаващ се с доблест, изключителни лични и професионални качества.

   

  Проф. д-р Иван Митов завършва Медицинска академия през 1976 г.

  Целия му съзнателен живот и трудов път бе свързан с микробиологията, в стремеж за нейното развитие като съвременна фундаментална клинична дисциплина и специалност, следвайки девиза на основателя академик Вл. Марков – “Микробиологията в служба на живота” и с Катедрата по медицинска микробиология на Медицински факултет и Медицински университет - София.

   

  Проф. д-р Иван Митов започва академичното си развитие през 1977 г. в Института по микробиология към БАН, а от 1979 - в Катедрата по микробиология при Медицинския факултет към МУ-София. Специализирал е многократно в института Макс Планк, Фрайбург, Германия. През 1987 г. защитава дисертация на тема „Проучвания върху хомоложния и хетероложен протективен имунитет при експериментална Salmonella tuphimurium инфекция“, а през 2005 г. защитава дисертационен труд  на тема „Изследвания върху антигенния строеж и биологичното действие на липополизахаридите на Salmonela и други Грам-отрицателни бактерии“ и става доктор на медицинските науки. През 1992 г. е избран за доцент по микробиология, през 2006 г. е избран за професор по микробиология, а през 2014 г. е избран за член-кореспондент на БАН.

   

  Високо ерудиран учен и преподавател, с блестящи организационни качества, проф. д-р Иван Митов е избиран многократно на отговорни длъжности в академичното ръководство на Университета  - ръководител е на Катедрата по медицинска микробиология на Медицински факултет в периода 2000-2020 г., заместник-декан на Медицински факултет в периода 2008-2016 г., дългогодишен член на Факултетния съвет на МФ и на Академичния съвет на МУ-София.

  От 2016 г. до 2020 г. проф. д-р Иван Митов бе Декан на Медицинския факултет на МУ – София.

   

  Проф. д-р Митов бе обществено активна личност, човек с позиция и работеше всеотдайно за развитието висшето медицинско образование и на здравеопазването в България, като участваще активно в ръководството на важни обществено-съсловни, научни и държавни организации - Председател на Българското дружество по медицинска микробиология, на Съвета по медицински науки при МУ-София (2004-2008), на Комисията за биологични продукти към Агенцията за лекарствени средства (2009), член бе на Биологичната и медикобиологичната комисия при ВАК (2004-2010), на специализирания съвет по микробиология, вирусология и имунология при ВАК (1999-2004), на Изпълнителния съвет на Фонд научни изследвания при МОН (от 2013), на Комисията за признаване на професионална квалификация на лекари към МЗ (2009-2020), на Научно-учебния съвет на Националния център по заразни и паразитни болести (2002-2012), на Българската асоциация на микробиолозите, Международното дружество по ендотоксини, на Европейското дружество по клинична микробиология и инфекционни болести.

  Обичан и уважаван преподавател, той раздаваше знанията си на колегите, на студентите, докторантите и специализантите. Участва в създаването на 8 учебника и монографии, над 200 научни статии, 11 изобретения и ръководи над 12 научни проекта.

  Проф. д-р Иван Митов бе емпатична личност, мъдър съветник и учител, успяваше да чуе проблемите на всеки, успяваше да помогне, бе опора в трудни моменти, с грижа и обич подпомагаше академичното израстване на младите колеги.

  Личността и делата на проф. д-р Иван Митов ще заемат достойно място в академичната история на Медицински факултет и Медицински университет – София

   

   

  Академичната общност на Медицински факултет скърби и отдава почит пред паметта на този достоен Човек!

  Ръководството на Медицински факултет поднася своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на проф. д-р Иван Митов.

   

  Поклонението ще се състои на 29 ноември 2023 г. (сряда) от 14.30 ч. в Ритуалната зала на гробищен парк „Св. Арх. Михаил“, ул. „Бояна парк“ 4, Бояна, София.

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy