Всички направления на обучение по СДО се прекратяват до второ нареждане

13-03-2020

Във връзка с обявеното извънредно положение Ви уведомяваме, че всички направления на обучение по СДО се прекратяват от 16.03.2020г. до второ нареждане.

Прочетете повече

Отлагане на преддипломния стаж на студентите от VІ курс

13-03-2020

Преддипломният стаж на студентите от VІ курс се отлага до вдигане на забраната. Времето на стажа да се използва за теоретична подготовка. Всички изпити се отлагат до второ нареждане.

Прочетете повече

Преустановяване на учебните занятия от 07.03.2020 г. до 15.03.2020 г.

06-03-2020

Във връзка с регистрирания към момента нов епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни заболявания, вкл. и тежки остри респираторни инфекции, в условията на епидемично разпространение на COVID- 19 в световен план и препоръка на националния оперативен щаб, създаден със Заповед No Р- 37/ 26.02.2020 г. на министър председателя на Р България и в съответствие със Заповед No РД- 01-114/ 05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Прочетете повече

Конкурс за участие по програма Еразъм+ на студенти по медицина за академичната 2020 - 2021 година

05-03-2020

МУ-София обявява конкурс за избор на студенти по медицина за участие по Програма Еразъм+ за академичната 2020/2021 година.

Документите се подават в Ректората на МУ-София, ет.12, стая 3 до 20 март 2020 г. За контакти: тел. +359 2 9152138.

Необходимите документи за кандидатстване са: 

Прочетете повече

Заповед на Ректора на Медицински Университет - София във връзка със създадената епидемиологична обстановка в страната

04-03-2020

Във връзка със създадената епидемиологична обстановка в страната и в съответствие с Решения от конферентно заседание на Разширен ректорско- декански съвет / Протокол No 27 от 27.02.2020 г. /

Прочетете повечеПреглед на всички новини