• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед ЗД-330 - 25.10.2021
 • Обръщение към студентите в МФ на МУ-София
 • Позиция на Студентски съвет
 • Допълнителна платена изпитна сесия 04.10-22.10 2021г.
 • Избираеми курсове 2021/22г.
 • Учебни планове и графици зимен семестър 2021-2022г.
 • Първи курс медицина регистрацията на чуждестранни студенти обучение на български език уч. 2021/2022
 • Септемврийска поправителна сесия за студентите от I, II, III, IV и V курсове учебна 2020/2021г
 • Класирани студенти по програма за международен обмен
 • Теми за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Предложения за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Информация относно записване на новоприетите студенти
 • График от I до III курс удължена сесия 19.07.2021г. – 23.07.2021г. обучение на български език
 • Дневник за лятна учебна практика 3 курс
 • Дневник за лятна учебна практика 1-2 курс
 • Покана за международен обмен
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 20.05.2021 г.
 • Факултетен съвет 2021г.
 • Читалните на Централна медицинска библиотека отново отвориха врати
 • Изпитна програма със зали - 1 курс

 • Обръщение към студентите в МФ на МУ-София

  05-10-2021

  УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

  Обръщам се към вас по повод получени в Медицински факултет – Деканат писма и фотокадри от тела на починали лица, снимани при проведени упражнения в Катедрата по „Анатомия, хистология и ембриология“ при Медицински факултет и публикувани в социалната мрежа „Фейсбук“ от студенти в Медицински университет - София. Под кадрите има редица нецензурни и обидни коментари, принизяващи приемливото човешкото отношение към тленните останки на починалите. Долкото се касае за недопустимо действие в разрез с етичните, моралните, законови  и подзаконови норми ще спра с фактологията до тук.

  Предоставянето на тела на починали хора за целите на медицинското обучение и на медицинската наука е допуснато само в полза на учебни заведения, единствено безвъзмездно и винаги срочно - конкретната уредба се съдържа в Наредба № 2 от 18.05.2012 г. за реда, по който телата на починали лица могат да се използват за целите на обучението и научните изследвания във висшите медицински училища, на основание чл. 208б, ал. 4 от Закона за здравето.

  Студентите  в МФ на МУ – София имат привилегията да получат образованието си по анатомия с практически упражнения върху реални балсамирани човешки тела, което позволява натрупването на ценен практически опит за да могат да бъдат максимално полезни на своите пациенти. Това е една обществено приемлива и значима цел, която не допуска форми на публичност – въздействията се извършват само в професионална среда.

  Считам, че снимането и публикуването на тела на починали или части от тях от студенти в Медицински университет – София е недопустимо, уронва доброто име и образователни традиции в МУ- София, и в разрез с чл. 117, т. 3 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София, като същевременно поругава учебния процес и нарушава законодателството, в областта на закрилата на мъртвото човешко тяло.

  Призовавам всички студенти на Медицински факултет при Медицински университет, София - утвърждавайте доброто име и образователни традиции на Институцията, като използвате учебния процес за развитие и лично усъвършенстване с цел превръщането ви в достойни лекари.

   

  HIC MORTUI VIVOS DOCENT

   

  ДЕКАН НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

  ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР БУЛАНОВ, ДМ

  Позиция на Студентски съвет

  Прочетете повече

  Обява до ръководители на проекти

  01-10-2021

  Уважаеми ръководители на проекти,

  За постигане на поставените цели е необходимо в срок от 5 /пет/ работни дни след сключване на договорите със СМН, респективно с ФНИ да представите за утвърждаване „Предложение за поемане на финансово задължение“ /формулярът е в сайта на Медицински факултет, раздел „Административни форми“/, окомплектовано с копие на финансовия план. Документът се входира в Деловодството на Деканата.

  Прочетете повече

  На добър час, първокурсници!

  28-09-2021


  На тържествена церемонията, открита от председателя на Общото събрание акад. Ваньо Митев бе отрита новата учебна година за най-престижното медицинско учебно заведение в страната – Медицински университет София.  Присъстваха министърът на образованието проф. Николай Денков, министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров, зам.-кметът на Столична община по „Финанси и здравеопазване“ г-н Дончо Барбалов. Сред гостите бяха и председателят на БЛС д-р Иван Маджаров,  на БФС - проф. Асена Сербезова, г-жа Милка Василева, председател на  БАПЗГ, ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров, зам.-ректорите на МУ-София, деканите на отделните факултети,  преподаватели и  родители.

  Прочетете повече

  Съобщение

  24-09-2021

  Във връзка с провеждане на ежегодния конкурс за учредената студентска награда на името на АКАД. АСЕН ЗЛАТАРОВ за активно участие в научната и изследователска дейност

  Прочетете повече

  Първи курс медицина регистрацията на чуждестранни студенти обучение на български език уч. 2021/2022

  21-09-2021

  Новоприетите студенти се записват съгласно заповед на Ректора. За да започне процесът на регистрация, моля да обърнете внимание, че експертът, който отговаря за записването на студентите трябва да е получил съответната заповед за записване.

  Прочетете повече