Стипендии за зимен семестър на учебната 2019-2020г

23-10-2019

Комисията определя две категории стипендии на учащите се в редовна форма на обучение:

I категория

За студенти с успех Отличен /6.00/, през последните два семестъра без оглед на дохода - в размер на 130 лв. и изплащането на стипендиите ще бъде за сметка от собствените средства на звеното.

II категория

За студенти с успех /5.00-5.99/, през последните два семестъра

Прочетете повече

21-10-2019

К О Н К У Р С


25 стипендии „Гипсън“ по 2,000 лв. годишно

за студенти с високи академични постижения, чиито семейства имат ниски материални възможности, записани в първи курс на университети в България през учебната 2019-2020 година


Основни изисквания към кандидатите:

  •     Да са студенти в първи курс през учебната 2019-2020 г;
  •     Да са записани в редовна форма на обучение, държавна поръчка;
  •     Да са от семейства с доказани ниски материални възможности;
  •     Да имат успех от диплома за средно образование не по-нисък от 4.50;
  •     Да имат успех от кандидат-студентски изпити не по-нисък от 4.50.

Прочетете повече

Студентска кръводарителска кампания

11-10-2019

В периода 21 октомври - 10 декемви 2019г. ще се проведе есенна студентска кръводарителска кампания. Провеждането на кампанията със студентите, преподавателите и медицинските служители на Медицински факултет при Медицински университет - София и УАГБ "Майчин дом" ще бъде на 29 и 30 октомври 2019г.

Прочетете повече

Участие на Медицински факултет в лятна школа за обучение на учители по физика на тема „Физика на човека“

04-10-2019

Тазгодишната лятна школа за учители по физика бе на тема ”Физика на човека”, тематика която естествено се вписва в дейността на катедрата по „Медицинска физика и биофизика” към МФ на МУ-София.

Прочетете повече

Покана за Европейска нощ на учените 2019 в Медицински университет – София

25-09-2019

Уважаеми колеги и приятели,

За поредна година имаме удоволствието да ви поканим на Европейска нощ на учените 2019 в Медицински университет –София.Тази година ще бъдем заедно в Европейската нощ на учените на 27 септември. Европейската нощ на учените е мега събитие, което всяка година се провежда по едно и също време в над 300 града в цяла Европа и по света.REFRESH (Relate, Experience, Find Research Everywhere and SHare) е иновативен проект за Европейска нощ на учените 2018-19, финансиран от Европейската комисия по дейностите Мария Склодовска-Кюри на програма „Хоризонт 2020“.

Прочетете повечеПреглед на всички новини