Прекъсването на учебните занятия и практики се удължава до 30.04.2020

26-03-2020

Прекъсването на учебните занятия и практики на всички обучаващи се в Медицински университет - София се удължава до 30.04.2020г. вкл., като се продължава неприсъствено, дистанционно - електронно, звуково или писмено обучение, според възможностите на всяко академично звено и спецификата на отделните неклинични и клинични специалности, и предмети от съответната учебна програма.

Прочетете повече

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

24-03-2020

Поради извънредната епидемиологична обстановка в страната, МФ при МУ-София преминава на дистанционно обучение на студентите до второ нареждане. Ще бъде оформена информационна среда на сайта в подраздел E-студент, за всеки изучаван предмет. Необходимо е, да следите страницата на Медицински факултет за актуална информация и указания.

Прочетете повече

Медицинска библиотека

24-03-2020

Във връзка с наложения дистанционен режим на работа и обучение на студенти, специализанти, докторанти, преподаватели и други академични кадри на МУ – София (съгласно заповед РК-36-437/16.03-2020 г.на ректора) , Централна медицинска библиотека предлага следните възможности за достъп до свои фондове и чужди бази данни:

Прочетете повече

Важно за кандидат-студентите и стипендиите

20-03-2020

Във връзка с предстоящата кандидат-студентска кампания за уч. 2020/ 2021 г. след проведено извънредно заседание на Разширен Ректорско-Деканския съвет от 17.03.2020 г. бяха взети следните решения:

Прочетете повече

Стипендии летен семестър 2019-2020 г.

17-03-2020

Тук можете да намерите информация за критериите за стипендиите по успех и социалните стипендии и начина на формиране на класиране за тях. По долу са списъкът с необходимите документи за кандидатстване за стипендия за летен семестър и в какъв вид трябва да се подаде молба-декларация.

Прочетете повечеПреглед на всички новини