Добре дошли в анкетната система Lumina за студенти 4 и 5 курс


Анкетната система има за цел да се проучи мнението на студентите за преподаването в Медицинския Факултет. Тя е разделена на отделни категории, като за всяка отделна дисциплина има отделни анкети, както и няколко общи. Студентите имат достъп до резултатите от всички анкети, но могат да попълват анкети само за тези дисциплини, които са посещавали.Вход в системата