• Български език
 • English
 • Преминаване на очен преглед и оценка на състоянието на зрението на служителите

  08 Юли 2024

  Преминаване на очен преглед и оценка на състоянието на зрението на служителите

  В изпълнение на изискванията на чл. 16, ал. 1, т. т. 1, 2, 3 и ал. 3 от ЗЗБУТ, Наредба 7/ ДВ бр. 70 от 26.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи и заповед № РК36-1563/02.07.2024 г., Ви информираме, че в перида 01.07.2024 г. - 31.12.2024 г. всички служители от структурните звена на Медицински факултет, МУ-София, работещи с видеодисплеи, трябва да преминат очен преглед и оценка състоянието на зрението от специалист по очни болести.

   

  1. Заповед

  2. Данни за фактура

   

  Фактурата трябва да бъде издадена на името на Медицински факултет. На получател да фигурира името на служителя, на когото са изработени очилата. Документите се подават в ст. 103 при адм. секретар Нина Димитрова (фактура и рецепта за изработването на очила).

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy