• Български език
 • English
 • Обява за прием на документи по втори етап на Национална програма “МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2”

  08 Юли 2024

  Обява за прием на документи по втори етап на Национална програма “МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2”

  В изпълнение на втори етап на Националната програма „Млади учени и постдокторанти - 2 на МОН, по която Медицински университет-София е бенефициент, Медицинският факултет на университета обявява конкурс за селекция на млади учени и постдокторанти през 2024 г.

   Целта на националната програма е да подпомага и стимулира младите изследователи с доказани качества и потенциал за научна работа.

  • Кандидатстващите по програмата млади учени трябва да отговарят на дефиницията „млад учен“ за целия период на Програмата, т.е. да са придобили ОКС „Магистър“ в рамките на последните 10 години, вкл. към 30.11.2025 г. Списък на необходимите документи : тук
  • Кандидатстващите по програмата постдокторанти трябва да отговарят на дефиницията „постдокторант“ за целия период на Програмата, т.е. да са придобили ОНС „Доктор“ в рамките на последните 5 години, вкл. към 30.11.2025 г. Списък на необходимите документи : тук
  • Срок за подаване на документи 08.07.2024 г. 31.07.2024 г. (16.00 ч.) в Деловодството на Медицински факултет - 1431 София, ул. “Здраве” 2, Деканат, Ет. 1, стая 104 или на ел. адрес: nauka@medfac.mu-sofia.bg
  • За информация тел. 029520521 и тел. 029172787.

   

  Описание на програмата и критериите за оценка:

   

  Описание на програмата

  Заявление - млад учен

  Заявление - постдокторант

  Оценъчна карта - млад учен

  Оценъчна карта - постдокторант

  Декларация по образец

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy