• Български език
 • English
 • 75-годишнина на Катедрата по ендокринология

  15 Май 2024

  75-годишнина на Катедрата по ендокринология

  С тържествено събитие в Аулата на СБАЛАГ „Майчин дом“  бе чествана днес 75-тата годишнина на Катедрата по ендокринология към МУ-София и 60-тата годишнина на УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“. Третият повод за церемонията беше 75-тия рожден ден на дългогодишния ръководител на двете структури и преподавател в Университета – проф. д-р Сабина Захариева, дмн.

  Събитието беше уважено от Министъра на здравеопазването д-р Галя Кондева, зам.-министрите на здравеопазването, Ректора на МУ-София проф. Бойчо Ланджов, дм, Главния секретар на МУ-София, д-р Видин Кирков, констутиционния съдия Десислава Атанасова, деканите на МФ и ФОЗ,  директорите на Медицински колеж и на ДЕОС към МУ-София, Председателя на Българското дружество по детска ендокринология проф. Анна-Мария Борисова, директори на университетски болници, преподаватели, служители в болницата и гости.

  В приветственото си слово проф. Ланджов отбеляза, че „развитието на Катедрата по ендокринология и на Болницата по ендокринология е демонстрация на важните ценности в здравеопазването и в обучението по медицина – опит, приемственост и търсене на приложими в практиката решения, които са съчетани със стремеж към постоянно развитие и иновации“.

  В изказването си той припомни както големите имена, оказали влияние върху развитието на Катедрата и Болницата по ендокринология, така и приносите на академичния колектив, който работи в последните години там.  

  По случай годишнината на проф. Захариева, от името на Ръководството на МУ-София, проф. Ланджов ѝ връчи „Почетен знак на Ректора“ за дългогодишната и ръководна, учебно-преподавателска и научно-изследователска дейност и за приноса ѝ към развитието и утвърждаването на МУ-София.

  Министър Кондева посочи в своето поздравително слово към колектива на Катедрата: „Използвам възможността да изкажа своя респект към дългогодишния Ви стремеж да осигурите на пациентите с ендокринни проблеми най-ефективната и компетентна медицинска помощ в съответствие със съвременните европейски стандарти“.  

  Тя отправи специален поздрав и към проф. Сабина Захариева по повод нейната годишнина: „За България е гордост и привилегия да бъде родина на личности като Вас! Вашият дългогодишен и отдаден на науката и благополучието на пациентите професионален път е светъл пример за младите колеги, избрали да се посветят на тази сложна и многолика специалност, каквато е ендокринологията“, каза министър Кондева.

  Тя сподели също, че е взето решение Министерски съвет да предложи на Президента на Р България проф. Захариева да бъде наградена с орден „Св. Св. Кирил и Методий“. Той се присъжда за значим принос за развитието на културата, изкуството, образованието и науката.

  Деканът на Медицински факултет, проф. Димитър Буланов удостои проф. Захариева с почетния знак на МФ, след което връчи на чл.-кор. проф. Цветалина Танкова почетна грамота за Катедрата по ендокринология – за заслуги в научно-преподавателската, научната дейност и утвърждаването на авторитета на Медицински факултет и МУ-София. 

  Деканът на ФОЗ „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“ проф. Александрина Воденичарова отправи приветствие и удостои проф. Захариева с почетния знак на Факултета по обществено здраве.

  Самата проф. Захариева изказа благодарности към всички гости на събитието и направи презентация с основните моменти от развитието на българската ендокринологична школа.

   

  Източник на новината: МУ - София

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy