(затвaряне)

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРИ, КЛИНИЧНИ ЦЕНТРОВЕ, СЕКТОРИ, ОТДЕЛИ И НАУЧНИ ПРОЕКТИ

06-01-2017

 

Уважаеми Ръководители на катери, клинични центрове, сектори, отдели и научни проекти,

          В изпълнение на изискванията, залегнали в Системата за финансово управление и контрол, във Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки на Медицински факултет при Медицински университет – София и на основание заповед № 3Д-2/04.01.2017 г. на Декана относно лицата, които са компетентни да правят предложения за поемане на финансово задължение /доведена до знанието на всички ръководители на катедри, клинични центрове, сектори и отдели/, Ви приканваме да използвате приложените тук формуляри, които се представят за утвърждаване от Декана на Медицински факултет. След писмено произнасяне на Ректора на  Медицински университет – София относно начина на извършване на разхода - директно или  чрез  провеждане на процедура по възлагане на обществени поръчки, можете да пристъпите към изразходване на заявените средства. В случаите, когато разходът се отнася за учебна дейност/обучение и провеждане на изпити/ и възнаграждение на научни журита, той се извършва веднага след утвърждаване от Декана.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Формуляри за:

1.     1. Предложение за поемане на финансово задължение, което се съгласува от Заместник-Декана по учебна дейност;

2.     2. Предложения за поемане на финансово задължение, които се съгласуват от Заместник-Декана по научна дейност;

3.     3. Предложение за поемане на финансово задължение, което се съгласува от Заместник-Декана на чуждестранните студенти и докторанти;

4.     4. Предложение за поемане на финансово задължение, което се съгласува от Заместник-Декана по следдипломно обучение;

5.      5. Заявки за изразходване на средства по финансовия план на научни проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“, Съвета за медицинска наука или по европейски и други международни проекти.

 

Образците на формулярите са публикувани в рубриката „Информация“, „Административни форми“.

 

 

 

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 1014
Дата Заглавие Видяна