(затвaряне)

Скръбна вест - Проф. Д-р Венцеслав Асенов Бусарски, дм, дмн (1948 г. – 2016 г.)

09-01-2016

Скръбна вест

  Проф. Д-р Венцеслав Асенов Бусарски, дм, дмн

(1948 г. – 2016 г.)

      На 8 януари 2016 г. Българската академична медицина и неврохирургична общност загубиха един от своите най-изявени и водещи представители – Проф. Д-р Венцеслав Асенов Бусарски. Роден на 11.09.1948 г. в Благоевград, неговата личност и професионален път бяха и ще останат неразривно свързано с историята и развитието на съвременната неврохирургия в България. Завършва с отличие английска гимназия, а след това медицина в МУ–София. Като първенец на випуска е разпределен в Клиниката с Катедра по неврохирургия на Медицинска академия, Александровска болница, където преминава по-голямата част от професионалната му кариера и където се хабилитира през 1988 г.  Специализирал е в Германия, САЩ и Великобритания. От март 2000 г. до края на 2011 г. оглавява Клиниките по неврохирургия в УМБАЛ „Александровска“и УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“; след пенсиониране и до кончината си продължава да практкикува неврохирургия в УМБАЛ „Св. Анна“-София. През периода 2008-2012 г. е Ръководител на Катедрата по неврохирургия  при МФ на МУ–София. През 2008-2012 г. Проф. д-р Венцеслав Бусарски е председател на Българското дружество по неврохирургия и републикански консултант, Гл. Редактор на сп. „Българска неврохирургия“, член е на престижни международни дружества, два мандата е член на Комитета по обучение към Европейската асоциация по неврохирургия, автор е на 6 учебника и монографии, има над 200 научни публикации, а две негови изобретения са патентовани. Под негово ръководство и много активно участие цяла плеяда български и чуждестранни неврохирурзи се обучаваха и придобиха специалност. Създател на своя неврохирургична школа, той издигна лечебната, учебната и научно-преподавателската дейност на Българската неврохирургия на високо Европейско  ниво не само запазвайки, но и надграждайки всички най-добри предходни традиции и постижения. Мир на праха му!

  

                           От Клиниката с Катедра по неврохирургия, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“-София

                           От Академичното ръководство на МФ и МУ-София

                           От Ръководството на Българското Дружество по Неврохирургия

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 1014
Дата Заглавие Видяна