(затвaряне)

Докторантури за учебната 2012/2013 г.

23-10-2012

 

Медицински университет - София обявява докторантури за учебната 2012/2013 г.

 
Краен срок за приемане на документи - 19.12.12г вкл.
 


Продължителността на докторантурите е за: 

- редовни докторанти – 3 години;

- задочни – 4 години. 

Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ – София:

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ до ръководителя на съответното приемащо структурно звено (в случая до Декана на съответния факултет);

  2. ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ автобиография;

  3. КОПИЕ НА ДИПЛОМА за придобита образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” с приложението, или уверение за успешно положени държавни изпити и академична справка;

  4. КОПИЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР - за участниците в конкурса за ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА;

  5. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

 

Докторантът има права по чл. 70, ал.1, т.1-13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. 

Същият заплаща такса за обучение съгласно Закона за висшето образование.

 

ДОКТОРАНТИТЕ РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ИМАТ ПРАВО НА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ МУ-СОФИЯ.

ЗА ЦЕЛТА ПРИ ЗАЧИСЛЯВАНЕ ПОПЪЛВАТ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ В "СЕКТОР НАУКА"

 

СРОК за подаване на документи за участие в конкурсите за докторантура в Медицински университет-София - ДВА МЕСЕЦА ОТ ОБНАРОДВАНЕТО НА ОБЯВАТА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК. ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА АДРЕС:

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ - 1431 София ул. “Здраве” № 2, Деканат, Ет. 1, стая 118, Сектор „Наука”.

За справки – тел.  952 05 21.

 

 

 

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 1019
Дата Заглавие Видяна