(затвaряне)

Критериите за определяне на студентите, които ще получават стипендия за летен семестър на учебната 2011 г./ 2012 г.

28-02-2012

Необходими документи за стипендии за летен семестър на уч. 2011/2012

Срокове

Молба-декларация 

 

* ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА  СТИПЕНДИИ  МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ ОТ І-ВИ КУРС С УСПЕХ ОТ ИЗПИТИТЕ, ПОЛОЖЕНИ ПРЕЗ ЯНУАРСКАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ
  
 

ДИСЦИПЛИНИ, ФОРМИРАЩИ СРЕДНИЯ УСПЕХ – летен семестър на уч. 2010/11год. и зимен семестър на уч. 2011/12 год.

 

ІV курс

 

1 – 8 група

ПВБ, обща и оперативна хирургия, фармакология, патофизиология, обща патология, неврология и клинична патология

 

9-16 група

ПВБ, обща и оперативна хирургия, фармакология, патофизиология, обща патология, хигиена и клинична патология

 

17-21 група

ПВБ, обща и оперативна хирургия, фармакология, патофизиология, обща патология, неврология, хигиена, УНГ и очни болести

 

22-26 група

ПВБ, обща и оперативна хирургия, фармакология, патофизиология, обща патология, неврология, хигиена, УНГ и образна диагностика

 

27-32 група

ПВБ, обща и оперативна хирургия, фармакология, патофизиология, обща патология, неврология, хигиена, очни болести, образна диагностика

 

  

Във формирането на средния успех се включват и положените до края на м. 02. 2012 год.условни и приравнителни изпити.

 

 ДИСЦИПЛИНИ, ФОРМИРАЩИ СРЕДНИЯ УСПЕХ – летен семестър на уч. 2010/11год. и зимен семестър на уч. 2011/12 год.

 

V курс

 

1 – 8 група

Хигиена, УНГ, очни болести, образна диагностика, вътрешни болести, хирургия, клинична лаборатория, клинична имунология, клинична фармакология и неврохирургия

 

9 - 11 група

Неврология, очни болести УНГ, образна диагностика, вътрешни болести, хирургия, клинична лаборатория, клинична имунология, клинична фармакология и неврохирургия

 

12 – 16 група

Неврология, очни болести, УНГ, образна диагностика, ортопедия и травматология, дерматология, хирургия, клинична лаборатория, клинична имунология, клинична фармакология и неврохирургия

 

17 – 21 група

Образна диагностика, клинична патология, ортопедия и травматология, дерматология, хирургия, клинична лаборатория, клинична имунология, клинична фармакология и неврохирургия

 

22 група

Очни болести, клинична патология, ортопедия и травматология, дерматология, хирургия, клинична лаборатория, клинична имунология, клинична фармакология и неврохирургия

 

23 – 26 група

Очни болести, клинична патология, хирургия, АГ, педиатрия и неврохирургия

 

27 – 32 група

УНГ, клинична патология, хирургия, АГ, педиатрия и неврохирургия

 

VI курс 

1-11 гр.

Неврохирургия, АГ, педиатрия, ортопедия, дерматология,  епидемиология и инф. болести, анестезиология, физиотерапия, съдебна медицина, урология, психиатрия.

12-22 гр.

Кл. лаборатория, кл. имунолотия, вътрешни бол., АГ, педиатрия, епидемиология и инф. болести, анестезиология, физиотерапия, съдебна медицина, урология, психиатрия.

23-32 гр.

Неврохирургия, кл. фармакология, кл. лаборатория, кл. имунология, дерматология, ортопедия, вътрешни бол., епидемиология и инф. болести, анестезиология, физиотерапия, съдебна медицина, урология, психиатрия.


Във формирането на средния успех се включват и положените

до края на м. 02. 2012 год. условни и приравнителни изпити.

 

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 1014
Дата Заглавие Видяна