(затвaряне)

Прием на документи по първи етап на Национална програма “МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2”

27-09-2022

В изпълнение на първи етап на Националната програма „Млади учени и постдокторанти - 2“ на МОН, по която Медицински университет-София е бенефициент, Медицинският факултет на университета обявява конкурс за селекция на млади учени и постдокторанти през 2022 г.

 Целта на националната програма е да подпомага и стимулира младите изследователи с доказани качества и потенциал за научна работа.

  • Кандидатстващите по програмата млади учени трябва да отговарят на дефиницията „млад учен“ за целия период на Програмата, т.е. да са придобили ОКС „Магистър“ в рамките на последните 10 години, вкл. към 31.12.2023 г. Списък на необходимите документи : ТУК

  • Кандидатстващите по програмата постдокторанти трябва да отговарят на дефиницията „постдокторант“ за целия период на Програмата, т.е. да са придобили ОНС „Доктор“ в рамките на последните 5 години, вкл. към 31.12.2023 г. Списък на необходимите документи : ТУК

  • Срок за подаване на документи – 28.09.2022 г. – 07.10.2022 г. (16.00 ч.) в Деловодството на Медицински факултет - 1431 София, ул. “Здраве” № 2, Деканат, Ет. 1, стая 104 или на ел. адрес: nauka@medfac.mu-sofia.bg

  • За информация – тел. 029520521 и тел. 029172787.

Описание на програмата и критериите за оценка

Декларация по образец

Заявление - млад учен

Заявление - постдокторант

Оценъчнa картa - млад учен

Оценъчнa картa - постдокторант

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 1000
Дата Заглавие Видяна