(затвaряне)

Записване на новоприети студенти

27-07-2022

ВАЖНО!

ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОПЪЛНЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО

ЗАПИСВАНЕТО ЗА 5-ТО КЛАСИРАНЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА СБАЛАГ „МАЙЧИН ДОМ“, ниско крило, ет.2 /фоайе/

ПРИЕМНО ВРЕМЕ от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч., ЗА ПЕРИОДА от 28.07.2022 г. до 29.07.2022 г. до 12:00 ч.

 1. Документ на хартиен носител за платена семестриална такса в размер на 500 лв., съгласно РМС №283 от 05,05,2022г., по Банкова сметка на Медицински факултет към МУ – София :

Юробанк България АД
IBAN: BG 63 BPBI 7940 3163 9822 01
BIC код: BPBIBGSF

Eurobank Bulgaria AD
IBAN: BG 63 BPBI 7940 3163 9822 01
BIC: BPBIBGSF

 1. Лична карта, която след проверка се връща;
 2. Диплома за завършено средно образование и ксерокопие, което не трябва да бъде нотариално заверено.
 3. Медицинско удостоверение издадено от личния лекар. Не се изисква документ от Психодиспансер.
 4. Комплект: - студентска книжка, студентска лична карта и уверение /при необходимост на студента/ - за Градския транспорт уверения ще се издават при започване на учебната година, които се закупуват от книжарницата на ул.“Здраве“№9 срещу Медицински биологичен комплекс.
 • студентската книжка със залепена снимка и попълнена титулна страница;
 • студентска лична карта – попълнена и залепена снимка;
 1. Декларация за здравно осигуряване
 2. Декларация че не се обучава в друг университет;
 3. Формуляр за лични данни GDPR
 4. Декларация за конфиденциалност на медицинска информация

ПРИ ЗАПИСВАНЕТО СИ СТУДЕНТИТЕ ПОЛУЧАВАТ ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР И ГРУПА

       МОЛЯ ПОСЛЕДВАЙТЕ ВРЪЗКАТА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ : БАНКОВА СМЕТКА И ДОКУМЕНТИ

       МОЛЯ ПОСЛЕДВАЙТЕ ВРЪЗКАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ: Важно съобщение за новоприетите студенти в МУ-София

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 1014
Дата Заглавие Видяна