(затвaряне)

На вниманието на всички Ръководители на проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“, Министерството на образованието и науката или Съвета по медицинска наука при Медицински университет - София

11-07-2022

Преди извършване на разходи по научните проекти (договори) всеки ръководител трябва да попълни заявка по образец на Медицински факултет за  съответния разход  по финансовия план на проекта (договора).

Разходи по проекта (договора) не могат да бъдат извършвани преди да  е получено разрешение за разхода от Ректора на Медицински университет.

Заявката се попълва само при наличие на утвърдено предложение за поемане на финансово задължение.

Моля не изисквайте фактури от доставчици (фирми) преди да имате утвърдено предложение за поемане на финансово задължение и заявка с положителна резолюция от Ректора на Медицински университет за извършване на конкретния разход.

Заявката и предложението за поемане на финансово задължение се входират  в деловодството на Медицински факултет-Деканат, стая № 104, етаж I (в сградата на УСБАЛАГ „Майчин дом“).

На сайта на Медицински факултет сa публикувани следните образци:

  1. Предложение за поемане на финансово задължение за докторант /млад изследовател/;
  2. Предложение за поемане на финансово задължение за ръководител на проект /договор/ по Фонд „Научни изследвания“, МОН и Съвета по медицинска наука при МУ-София;
  3. Заявка.

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 1019
Дата Заглавие Видяна