(затвaряне)

На вниманието на членовете на Общото събрание на Медицински факултет, МУ-София

01-07-2022


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СЛУЖИТЕЛИ, ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ

 

На 21.07.2022 г. ще се проведе Отчетно Общо събрание на Медицински факултет, МУ-София.

Общото събрание на МФ се свиква съгласно чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Председателя на ОС – проф. д-р Борис Богов, дм и на основание чл. 48, т.5 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София, с дневен редприемане на годишния отчет за дейността на Медицински факултет и развитието на академичния състав.

 

На заседание № 20/12.05.2022 г. Факултетния съвет на Медицински факултет взе следните решения:

 

  1. Общото събрание да се проведе на 07.2022 г. (четвъртък) чрез online видео-конферентна връзка в платформа ZOOM
  2. Начало на регистрацията за Общото събрание   - 13.30 ч.
  3. Край на регистрацията за Общото събрание - 14.30 ч.
  4. При липса на кворум - Общото събрание да се проведе повторно на 26 юли 2022 г. (вторник) при същите часове за регистрация и при същия дневен ред.

 

Присъствието е задължително и с приоритет пред другите служебни задължения!

 

 

 

С уважение,

Проф. д-р Димитър Буланов, дм

Декан на Медицински Факултет

МУ – София

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 1000
Дата Заглавие Видяна