(затвaряне)

Обява до ръководители на проекти

01-10-2021

Уважаеми ръководители на проекти,

За постигане на поставените цели е необходимо в срок от 5 /пет/ работни дни след сключване на договорите със СМН, респективно с ФНИ да представите за утвърждаване „Предложение за поемане на финансово задължение“ /формулярът е в сайта на Медицински факултет, раздел „Административни форми“/, окомплектовано с копие на финансовия план. Документът се входира в Деловодството на Деканата. След неговото утвърждаване от Декана на Медицински факултет се попълва заявка за директно изразходване на финансовите средствата, съгласно решение на Академичния съвет на МУ-София и Вътрешните правила за управление цикъла на обществени поръчки на Медицински факултет. Формуляр на заявката ще изтеглите от същото място на сайта. Окомплектованата заявка с копия на предложението за поемане на финансово задължение и финансовия план на договора се внася в Деловодството на Деканата. След нейното одобряване от Ректора на МУ-София може да започне изразходване на планираните финансови средства по проекта.

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 988
Дата Заглавие Видяна