(затвaряне)

Излезе от печат книгата на акад. Ваньо Митев “Клетъчна сигнализация“

09-06-2021


Излезе от печат книгата на акад. Ваньо Митев “Клетъчна сигнализация“. Представлява луксозно цветно издание с твърди корици, 619 стр., голям формат, включващо 210 фигури, 172 бокса и 32 таблици. Книгата-учебник може условно да се раздели на 3 раздела: глави 2-7 са посветени на разглеждането на фундаментални понятия, като постранслационни модификации, рецептори, G-белтъци, транскрипционни фактори, растежни фактори, клетъчни онкогени и тумор супресорни гени, видове взаимодействия протеин-протеин и др., без които разбирането на механизмите на трансдукционните пътища ще е невъзможно. Следва описанието на 17 трандукционни пътища (PKA, PKC, MAPK, CaMK, JAK/STAT, PKB/Akt, mTOR, Wnt, NFkB, Hedgehog, TGFb, RET, Notch, Reelin, Hippo, Merlin и CK2) и накрая 3 глави, посветени на клетъчната смърт, онкогенезата и Covid-19. Книгата-учебник, отпечатана от издателство “Захари Стоянов“ е уникална в световен мащаб по своята структура и всеобхватност. Може да се закупи на промоционална цена от 45лв в книжарницата на ул. Здраве N9, точно срещу входа на Медицински университет-София, или в по големи количества направо от издателството (тел. за връзка: 0877 436 454).

Акад. В. Митев: С тази книга-учебник изпълних един стар мой дълг към студентите по медицина и медицинската научна общност. Този труд ще е от полза на студенти, докторанти, преподаватели и научни работници по медицина, дентална медицина, фармация, биохимия, молекулярна и клетъчна биология, както и на всички медици, независимо от професионалното им направление, имащи научни интереси, както и желанието да са в течение на съвреченното разбиране на патогенезата и съвременното лечение на заболяванията. Писах я в продължение на две години, от 2 до 8 часа всеки ден, а се готвих за нея от 1984г., когато навлязох с аспирантурата си по биохимия в областта на клетъчната сигнализация.

Проф. д-р Владимир Нейчев, университет Орландо, Флорида, САЩ: Това е изключително сложен и тежък за написване труд, изискващ висока компетентност и голяма работоспособност. Смайващо е, че авторът е само един! Няма подобен аналог в световната литература и вече има интерес към варианта й на английски. Книгата е безценно помагало за клиницистите от всички специалностти.

Чл. Кор. Румен Панков, БФ на СУ: Най-накрая се появи книга, която се осмели да представи Клетъчната сигнализация в нейната цялост, с описание на всички известни сигнални каскади, използвани от клетката за комуникация. В книгата професионално е обобщено огромно количество информация (само съкращенията са близо 900), което е по силите само на специалист като акад. Митев. Повече от 35 години той преподава и извършва изследвания в тази бурно развиваща се област на биомедицинската наука, с право наричана “Гребена на науката“. Не познавам подобен труд (не само в България!), посветен на Клетъчната сигнализация с такава структура и всеобхватност и смятам, че преводът й на английски е задължителен.

Проф. д-р Цветелина Танкова, зам. Ректор на МУ-София, ръководител на Катедра по ендокринология: Процесите на клетъчната сигнализация са в основата на механизмите на действие на хормоните, а на тях се базира цялостният диагностичен и терапевтичен подход. Книгата е предизвикателство, ценно помагало, което ще обогати познанията на клиницистите за патогенезата и най-новите терапевтични методи на раковите, невродегенеративните, метаболитните и много други заболявания и редки синдроми.

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 1014
Дата Заглавие Видяна