(затвaряне)

Избор на специализирана платформа за провеждане на онлайн тестове и изпити

15-12-2020

Относно избор на специализирана платформа за провеждане на електронни (онлайн) тестове и изпити

 

Във връзка с необходимостта от внедряване на специализиран софтуер за тестове в МУ-София, на 18.12.2020 г. (петък) от 10:30 ч., ще бъде направена онлайн презентация на LirExam (Уеб-базирано софтуерно решение за подготовка и провеждане на компютърно-базирани изпити и оценяване).

Моля да бъдат организирани представители от всички катедри, които да присъстват на презентацията и които могат да преценят дали функционалностите и възможностите на системата покриват изискванията им за софтуер за провеждане на изпити.

Моля, определените за присъствие представители от звената, да изпратят имейл на online-edu@mu-sofia.bg, за да бъдат регистрирани и да получат допълнителни инструкции и данни за достъп до онлайн презентацията.

 

Кратка информация за платформата LirExam

LirExam e съвременно уеб-базирано софтуерно решение за подготовка и провеждане на компютърно-базирани изпити и оценяване. LirExam e мощен инструмент, с който може да се автоматизира процеса по изпитване и оценяване.

Предимства на LirExam:

 • Пести време и средства от организация и провеждане на изпити и оценяване;
 • Позволява обективна и прецизна оценка на знанията и уменията на изпитвания;
 • Помага за развитие и надграждане - съхранява информацията от всички проверки и помага за анализиране на представянето и резултатността, идентифициране на слабости и пропуски в знанията и помага за набелязване областите за подобрение.
 • Лесен за употреба - не изисква инсталиране и настройка на сложни приложения. Работи с всеки съвременен уеб-браузер.
 • Достъпен е on-line - лесно достъпен и независим от местоположението.
 • Свежда до минимум ръчния труд - автоматизира процеса по подготовка и провеждане на изпити и проверки, обработва и обобщава изпитните резултати.
 • Достъп до дистанционна самоподготовка - възможност за предоставяне на свободен достъп до изпитно съдържание за целите на предварителна или допълваща подготовка на изпитваните.
 • Предоставя незабавен резултат - пести време за проверка, елиминира възможностите за грешки в оценяването.

 

Технически средства за превенция от преписване:

 • Ограничаване продължителността на изпита;
 • Видеонаблюдение на изпитваните;
 • Различна последователност на идентичен набор от въпроси за всеки изпитван;
 • Различна последователност на отговорите на идентични въпроси за всеки изпитван;
 • Заключване на екрана на изпитвания след стартиране на изпита. Опитът за излизане от екрана води до прекратяване на изпита.
 • Блокиране на възможността за копиране и поставяне на текст чрез десен бутон на мишката или клавишна комбинация.
 • Индикация за квесторите дали фокуса на екран Изпитван е върху изпита.
 • Двустепенно потвърждаване самоличността на изпитвания.
 • Неограничен брой регистрирани потребители в системата - кандидат-студенти, студенти, преподаватели и административен персонал.
 • Възможност за организиране на изпитваните в отделни групи, с което да се позволи ефективното наблюдение на ограничен брой кандидати от всяка група квестори.

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 1001
Дата Заглавие Видяна