(затвaряне)

Провеждане на преддипломен стаж

11-08-2020

Ръководството на МФ уведомява всички студенти от VІ курс, че от 17. 08. 2020 г. преддипломният стаж ще продължи в присъствена форма на обучение. Поради непредвидимостта на епидемиологичната ситуация в страната е възможно част от циклите да се осъществяват в дистанционна или смесена форма на обучение, ако възникне невъзможност за част от Университетските болници да приемат студенти на територията си. В края на всеки цикъл ще се провежда и съответният държавен изпит.

Последователността, продължителността и групите за обучение по всяка дисциплина от преддипломния стаж е показана на приложения график. В тази връзка, каним всички чуждестранни студенти – стажант лекари, които към настоящия момент не пребивават на територията на Република България, да се завърнат, за да могат да приключат обучението си в рамките на предвидения за това срок. Молим да съобразите пътуването си с приетите законови мерки и спазването на санитарните изисквания на Министрество на здравеопазването, като предварително проверите изискванията за съответната държава, от която ще пристигнете.

График за разпределение на преддипломен стаж

От ръководството на МФ

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 1014
Дата Заглавие Видяна