(затвaряне)

Заверка на семестър и последващи указания

07-05-2020

Уважаеми студенти,

Във връзка със заверка на семестъра, обявяване и редица последващи указания е необходимо всички студенти да изпратят E-mail за връзка с учебен отдел и обучаващите ги катедри.

Съобщението да съдържа:

  1. Имена по паспорт
  2. Курс – номер група
  3. Е-mail адрес

 

Изпращайте вашите E-mail-ли на експетите от учебния отдел по курсове както следва:

В. Малинова - vmalinova@medfac.mu-sofia.bg  -  за 1 курс

М. Бояджиева - mboiadjieva@medfac.mu-sofia.bg – за 2 курс

А. Мичева - amicheva@medfac.mu-sofia.bg –  за 3 курс

Т. Влъчкова - tvlachkova@medfac.mu-sofia.bg – за 4 курс

М. Миндова - mmindova@medfac.mu-sofia.bg – за 5 курс

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 1014
Дата Заглавие Видяна