(затвaряне)

Дистанционна форма на обучение в преддипломния стаж

27-04-2020

Уважаеми стажанти,

Ръководството на МФ уведомява всички студенти от VІ курс, че от 04.05.2020 г. започва дистанционна форма на обучение в преддипломния стаж. Дистанционното обучение ще продължи до отмяна на извънредното положение и отваряне на Университетските и други болници за обучение на студенти. Последователността, продължителността и групите за обучение по всяка дисциплина от преддипломния стаж е показана на приложения график. Кореспонденцията от страна на преподавателите към студентите ще се осъществява по подадените емейли от студентите по групи или индивидуално, преценено от съответната катедра. За връзка с обучаващите катедри, може да използвате:

Вътрешни болести – г-жа Ив. Димитрова, e-mail: vanqgenova1961@abv.bg
Хирургия- проф.д-р Г. Тодоров, e-mail: surgery@medfac.mu-sofia.bg
Акушерство и гинекология – г-жа А. Бурова, e-mail: ani_burova@abv.bg
Педиатрия – д-р Г. Тачева, e-mail: genovevatacheva@gmail.com
Обща медицина – проф. д-р А. Постаджиян, e-mail: generalmedicine@medfac.mu-sofia.bg
Спешна медицина – д-р Б. Кръстев, e-mail: krustev@abv.bg
Хигиена – д-р А. Аговска, e-mail: hygiene@medfac.mu-sofia.bg
Епидемиология – г-жа М. Белишка, e-mail: katedra_epidemiologia@abv.bg; 0889207312
Инфекциозни болести – доц. д-р А. Мангъров, e-mail:
Социална медицина - проф. д-р А. Велкова – Монова, e-mail: a.velkova@foz.mu-sofia.bg


ДЕКАН
Чл.-кор. проф. д-р И. Митов, дмн
От ръководството на МФ

График за провеждане на началната, дистанционна форма от преддипломния стаж през 2019/2020 уч. г.

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 1014
Дата Заглавие Видяна