(затвaряне)

Д-р Александър Илиев: Най-важната оценка за един медицински преподавател е тази на студентите

24-04-2018

Медицински университет – София връчи годишните си награди за 2017-та за принос в медицинската наука по време на тържество по повод празника на висшето учебно заведение на 7 април, Световния ден на здравето. Един от отличените бе д-р Александър Илиев, дм от Катедрата по анатаомия, хистология и ембриология. на МУ-София. Той получии наградата за млад учен (до 35 г.) във фундаменталните медицински науки „Акад. д-р Асен Хаджиолов“. Д-р Илиев даде специално интервю за читателите на Medical News.

Д-р Илиев, честита награда „Акад. д-р Асен Хаджиолов“ за високи постижения в областта на медицинската наука и преподаване. Какво значи тя за Вас?

Благодаря първо на Вас и Вашите читатели за проявения интерес. Значението на тази награда трудно може да се опише, защото тя представлява много висока оценка  както за моята работа като учен и преподавател, така и за усилията на целия екип от Катедрата по Анатомия, хистология и ембриология.

Тя доказва, че колегите от другите катедри оценяват подобаващо нашия начин на работа и най-вече преподавателската ни дейност. Не трябва да забравяме, че най-важна е оценката и на студентите, а тяхното присъствие на тържеството доказа, че те също са удовлетворени от съвместната ни дейност и очакват по-добри резултати за в бъдеще.

Бихте ли ни разказали за научните си интереси?

Научните ми интереси са широки и обхващат различни аспекти на анатомията, цитологията и хистологията: като морфология на сърдечно-съдовата система, клетъчна и субклетъчна организация на сърдечната напречнонабраздена мускулна тъкан, структурна организация на съединителната тъкан и локализация на матриксни металопротеинази, възрастови изменения на миокарда и бъбречния паренхим, изследвания на измененията на специфични ензими от групата на азотен оксид-синтазата (NOS), структурни изменения на органите в условията на хипертония в експериментални животински модели, сравнителни количествени изменения на основни клетъчни и тъканни показатели, анатомия на опорно-двигателния апарат, вариатети на кости, мускули и кръвоносни съдове, клинична анатомия на съдови и мускулни вариации на горен крайник.

Работя заедно с проф. Ланджов, д-р Георги Георгиев, студента от 6 курс Георги Котов, проф. Палов, проф. Хинова и мисля, че резултатите от съвместната ни работа са много добри.

Преподаването в Медицински университет е много отговорна задача. Какви са Вашите подходи и как успявате да мотивирате студентите си?

Най-важното нещо за един преподавател по анатомия е той да има цялостна представа за  курса  на обучение и много добри познания във всички сфери на медицината. По този начин, той може да свърже изучавания материал с основните клинични дисциплини, да обогатява знанията на студентите и ги подготвя за по-горните курсове на следването.

Много е важно науката да бъде представена по разбираем начин за студентите и да им се покаже нейното практическо приложение – тогава и заучаването на материала става много по-лесно.

Не на последно място, важно е и отношението между преподавател и студенти – ние сме колеги, извън университета много често и приятели, но йерархията задължително се спазва, когато сме в Университета.

Новите технологии все повече навлизат в съвременното обучение. Къде е мястото им в преподаването по анатомия на човека?

Преди да стигнем до новите технологии, бих искал да подчертая непреходното значение на класическите методи за изучаване на анатомията като естествена наука. Самият термин анатомия произлиза от гръцката дума ‘anathemnos’, която означава ‘разсичане, разчленяване’, поради това, че разсичането или дисецирането е най-старият и основен метод за изучаване на анатомията.

Нашата катедра е една от малкото в страната, в която студентите имат възможността да дисецират човешки кадаври и по този начин да задълбочават познанията си върху структурата и пространствената организация на човешкото тяло. Разбира се, в годините изследователските методи и пособия се усъвършенстват и е нормално навлизането и на съвременни такива.

Използваме и детайлно изработени модели на анатомични структури, които дават възможност на студентите за по-прецизна и индивидуализирана подготовка и спомагат за визуализирането на обекти, които не биха могли да бъдат наблюдавани при стандартния дисекционен метод.

Тази година, ръководството на Медицински университет-София и ръководителят на Катедрата по Анатомия, хистология и ембриология проф. д-р Димка Хинова осигуриха виртуална 3D система с възможност за провеждане на онлайн дисекции на интерактивна дъска.

Системата позволява и визуализирането на хистологични препарати на голям екран и на индивидуален монитор за всеки студент, с възможност за заснемане и съхранение на наблюдаваните образи. Това ще подобри още повече качеството на обучението и ще допринесе за професионалното развитие както на студентите, така и на нашия колектив.

Атрактивна сфера на развитие ли е анатомията за младите лекари? Каква са предимствата и недостатъците?

Анатомията е била, е и винаги ще бъде актуална, защото тя дава основата, без която не бихме могли да мислим за каквото и да било развитие в сферата на хирургията, вътрешните болести, образната диагностика и други клинични дисциплини.

Предимствата на работата в нашата катедра са много. От една страна ние получаваме възможност не само за активна преподавателска дейност, но и подкрепа за голям обем научна работа. Излишно е да казвам, че изучаването на най-малките клетъчни и субклетъчни единици е именно това, което движи напред развитието на медицината и преосмислянето на подходите ни към терапевтичната дейност.

Нашият колектив работи активно по различни научни проекти и публикува данните си в реномирани наши и международни списания. От друга страна, в хода на преподавателската ни дейност, ние не само се срещаме с много млади хора, но и в много  случаи спомагаме за тяхната бъдеща реализация.

Като недостатък мога да изтъкна само това, че не сме толкова опитни в рекламирането си, както други наши колеги и не винаги успяваме да привлечем младите лекари за нашата кауза. Но нека го кажа ясно – който има желание за научна работа в амбициозен колектив и  с най-съвременна технология,  съчетана с качествена преподавателска и експертна дейност, винаги ще бъде добре дошъл в любимата на студентите катедра по Анатомия, хистология и ембриология.

Д-р Радислав Наков, Medical News

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 1019
Дата Заглавие Видяна