(затвaряне)

Нови високи позиции за преподаватели от Медицниски Университет - София

07-02-2018На сайта на Министерството на здравеопазването (http://www.mh.government.bg/) е публикувана заповед на Министъра на здравеопазването (РД-01-03 / от 12.01.2018 г.) за определяне национални консултанти към МЗ по медицински и немедицински специалности в системата на здравеопазването, високоспециализирани и специфични области в рамките на съответната специалност, съгласно изискванията на Наредба № 47/08.09.2010.

За нас е чест и гордост, че 53 от всички номинирани специалисти на Медицински университет – София са признати за изявени лидери на определените 89 специалности.

В тази връзка, ще напомним, че през миналата (2017 г.), както и през всички години, откакто е създадена рейтинговата система на висшите училища у нас от Министерството на образованието (2011 г.), Медицински университет - София отново е безспорен водач в класирането за професионалните направления медицина, дентална медицина, фармация, обществено здраве и здравни грижи.

Това говори за устойчиво и изпреварващо развитие пред другите медицински университети и висши училища, развиващи медицински направления в България. Смятаме, че това е признание за истинското, високо качество на медицинското образование в условията на пазарната конкуренция. Ръководството на МУ-София използва случая да честити на избраните колеги и да им пожелае успех в благородната мисия при изпълнение на професионалните им задачи.

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 970
Дата Заглавие Видяна