(затвaряне)

ПРОГРАМА на Национална конференция по Хирургия Посветена на 90 Годишнината от създаването на Катедрата по хирургия (II хирургия)

10-10-2011

20.10.2011г. Аудитория „проф. д-р Янко Добрев” – II хирургия

 

17.30ч. Тържествено откриване на конференцията – Проф. Н. Яръмов

 

17.45ч. Приветствия към участниците в конференцията от официални лица и институции

 

18.00ч. История на Катедрата по хирургия – Н. Яръмов, Р. Петков, М. Соколов

 

18.15ч. Научна сесия – лекция „От фундаменталните науки към подобрените 

Антибиотици” – Проф. Ада Йонат – лауреат на Нобелова награда – 2009г.

18.45ч. Дискусия

 

19.00ч. Коктейл – Аудитория „Проф. д-р Янко Добрев”, УМБАЛ”Александровска” Втора хирургия  

 

21.10.2011г. Хотел „Форум” (бивш Славия) – конферентна зала          

Научна сесия

Модератори:  Проф. Н. Яръмов, Доц. Р. Петков, Д-р М. Соколов

9.00ч. Метастази в лимфните възли при диференцирания рак на щитовидната жлеза – прогностична стойност и резултати от хирургичното лечение   

Р. Петков, Н. Кътев, Г. Тодоров, В. Младеновски, Н. Яръмов, М. Соколов 

Катедра по хирургия, Клиника по Хирургически болести, II – ра Хирургия, УМБАЛ ”Александровска”, София

 

 9.15ч. Хирургично лечение на заболяванията на тимуса – Н. Кътев, Н. Горанов

Катедра по хирургия, Клиника по Хирургически болести, II – ра Хирургия, УМБАЛ ”Александровска”, София

 

9.30ч. Усложнен колоректален карцином – Н. Яръмов, М. Соколов, Св. Тошев, Б. Петров, В. Павлов

Катедра по хирургия, Клиника по Хирургически болести, II – ра Хирургия, УМБАЛ ”Александровска”, София

 

09.45ч. „Инфомед - вашият надежден партньор” - фирмена презентация „Инфомед” – Андрей Стойков

 

10.00ч. 25 години екстракорпорална литотрипсия в България -

Д. Младенов, М. Георгиев, К. Янев, В. Василев, В. Младенов, Д. Орманов, П. Димитров, Ч. Маринов, Г. Деримачковски, Ст. Атанасова, Ч. Славов, П. Панчев

Катедра по урология, Медицински университет, София

 

10.15ч. – 10.45ч. КАФЕ -  ПАУЗА

 

10.45ч. - Научна сесия    Модератори: Проф. Н. Яръмов, Доц. Р. Петков, Д-р Н. Кътев

 

10.45ч. Anastomotic Leakage After bowel Resection: The Human Factor  - 

Micha Rabau MD, Proctology Unit, Department of Surgery, Tel-Aviv Sourasky Medical Center, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv

 

11.15ч. МЕБОС – Колостомни торби от гама Alterna

Любомир Велев фирмена презентация

 

11.30ч. Surgical treatment of advanced gastric cancer: Eastern experience - 

Takeshi Sano, Division Director, Esophageal and Gastric Division, 

Department of Gastroenterological Surgery

Cancer Institute Hospital, Japanese Foundation for Cancer Research

 

12.00ч. Pathologie retroperitonealer Tumoren und  Raumforderungen - Stephan Störkel, HELlOS Klinikum Wuppertal , Germany 

 

12.30ч.   VATS при пациенти с бенигнени солитарни периферни белодробни тумори

А. Учиков¹, Г. Присадсов², К. Велкер², К. Мурджев¹, Ив. Димитров¹

¹Клиника по Гръдно-коремна хирургия,УМБАЛ’Св.Георги”-гр. Пловдив

²Клиника по Гръдна хирургия, Бремен- изток, Германия

 

12.45ч. Чернодробната трансплантация във ВМА-София – анализ на началния опит

Н. Владов, В.Мутафчийски, С.Сергеев, И.Василевски, И.Такоров, В.Михайлов, Ц.Луканова, Е.Одисеева , К.Кацаров  

Военно-медицинска академия, София

 

13.00ч. – 14.00ч. ОБЯД

 

14.00ч. - Научна сесия    Модератори: Доц. Р. Петков, Доц. Г. Тодоров, Д-р Младеновски

 

14.00ч. Първа хирургия – МУ- София – традиции и съвременни достижения

В. Димитрова, А. Йонков, П. Токов, С. Бонев, Д. Буланов

 

14.15ч. Подходи в диагностиката и лечението на адреналните туморни формации.

 Г.Тодоров

Катедра по хирургия, Клиника по Хирургически болести, II – ра Хирургия, УМБАЛ ”Александровска”, София

  

14.30ч. Ролята на ендоректалния ултразвук за стадирането на ректалния рак

Н. Колев, Г. Тодоров, В. Игнатов, А. Златаров, Г. Иванов, А. Тонев, К. Иванов

МБАЛ „Св. Марина” Варна

 

14.45ч. Мястото на резекциите тип HARTMANN  при някои авансирали дистални карциноми на ректума  - 

Н. Дамянов - Военно-медицинска академия, София

 

15.00ч. Остра билиарна инфекция и остър холангит

Пенков Н., Д. Дамянов, Б. Коруков

УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” – София

Клиника по Хирургия

 

15.15ч. Olympus и Aloka - лидери в хирургията – фирмена презентация

 

15.30ч. Хирургична анатомия на аксилата в светлината на биопсията на сентинелните лимфни възли 

Т. Делийски - Онкологичен център, Университетска болница – Плевен

 

15.45ч. Антитромботична протекция при хирургични пациенти – д-р Михаил Демирев, ГСК - Фирмена презентация – Glaxo Smith Kline

 

16.00ч. – 16.30ч.  КАФЕ – ПАУЗА

 

16.30ч. - Научна сесия    Модератори: Доц. Г. Тодоров, Доц. Р. Петков, 

Д-р Св. Тошев

 

16.30ч. Хирургично лечение на чернодробната ехинококоза – 10 годишен опит   

Б. Хаджиев, А. Тодоров, Б. Сакакушев, Б. Атанасов 

Медицински Университет / УМБАЛ “ Св. Георги” ЕАД – Пловдив

 

16.45ч. Настояще и перспективи пред Детската хирургия в България 

О. Бранков

Университетска клиника по детска хирургия

УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”

 

17.00ч. Влияние на FDG-PET/CT  върху диагностиката и лечението на колоректалния рак  

Н. Колев, А. Тонев, В. Игнатов, Г. Иванов, К. Иванов

УМБАЛ „Св. Марина”, Варна

 

17.15ч.      Метод на Ведер и видео-асистираната му модификация за ускорено лечение на постпулмонектомичен eмпием 

Петров Д, Г. Янков, Св. Алексов

Клиника по Гръдна хирургия, СБАЛББ „Света София”, Медицински университет, София

17.30ч. – 18.00ч. Дискусия

 

18.00ч. Закриване на научната част на конференцията

  

20.00ч. ГАЛА ВЕЧЕРЯ – ресторант SKY PLAZA – Национален дворец на културата  (малкото НДК)

 

 

 Катедра по хирургия към Медицински университет - София

 http://94.26.39.122/kh/

 

 

 

 

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 1001
Дата Заглавие Видяна