(затвaряне)

История

01-02-2019

София, 2008

1. Кратка история на клиниката

Университетска Национална Специализирана Болница за Активно Лечение "Света Екатерина" е образец за съчетаване на върхови медицински технологии, високо професионални умения на персонала и топло и състрадателно отношение към пациентите. Динамичното й развитие през последните години и непрекъснатото разширяване на обема на дейност и подобряване на качеството й отреждат водещо място сред кардиологичните и кардиохирургичните центрове в България. Нещо повече – благодарение на отличните резултати от лечението на пациентите болницата има претенции да мери сили с най-добрите идентични институции в Европа.

I . Началото - предистория

През 1977 г. се създава нова клиника по сърдечно-съдова хирургия към Научния Институт по Хирургия на Медицинска Академия с ръководител проф. Милан Милев. В състава на клиниката влизат: дошлите от Военна Болница – доц. Цветан Андреев, доц. Стоян Ранков, доц. Борис Мишев и д- р Кирилка Кирилова. През 1978 г. се провежда конкурс за асистенти и лекарския състав се допълва от: д-р Атанас Тодоров, д-р Васил Василев, д-р Генчо Начев и д-р Людмил Бояджиев. Новоприетите асистенти провеждаха упражнения със студенти по оперативна и сърдечно съдова хирургия.

В новосъздадената клиника се извършват предимно съдовохирургични операции като: реконструктивни операции на абдоминалната аорта и артериите на долните крайници; операции, третиращи венозната патология на долните крайници – варикоза и постфлебитен синдром; симпатектомии. По рядко се извършват сърдечни операции като затворена митрална комисуротомия, клапни замествания и корекция на някои вродени сърдечни малформации. В приемния кабинет на клиниката се извършва и озонотерапия за зарастване на трофични язви на подбедрицата, а в приземния етаж е монтирана и барокамера, която се ползва по-рядко.

През 1984 г. правителството на НРБ възлага на проф. Александър Чирков да изгради и постави началото на модерната кардиохирургия у нас. За база се взима клиниката на проф. Милан Милев с нейния личен състав .

II . История на Болница "Света Екатерина"

Благодарение на качествата на проф. Ал. Чирков, международните му контакти, подкрепата от страна на партийното и държавното ръководство и ентусиазма, всеотдайността и енергията на колектива от млади кадри за кратко време се въвежда и налага нов стил на работа, близък до европейското ниво по него време.

През 1984 - 1985 г. започва модерниз ирането на базата – ремонтира се сградата и се закупува най-съвременн а апаратур а. В ъвеждат се европейските стандарти и правила за добра медицинска практика при диагностика та и лечение то на пациентите. Това дава възможност в кратки срокове да се постигнат значителни успехи. В следващите 2 – 3 годони броят на операциите на “отворено сърце” достига 500 годишно. Редица лекари и медицински сестри се изпращат на специализации във водещи центрове на Европа и САЩ, където усвояват нови високотехнологични методи, които внедряват в болничната практика при завръщането си.

Като естествено следствие от бурното си развитие клиниката по ССХ се трансформира и в самостоятелно юридическо лице – Втори кардиологичен център – с постановление No 14 на МС от 1989 г. По нататък Болницата преминава през различни абревиатури, в зависимост от статута си, като през 2006 г. е преименувана на Университетска Национална Специализирана Болница за Активно Лечение "Света Екатерина"

Н а 24.02.1994 г. се създава Катедра по Сърдечно-съдова хирургия. Пръв неин ръководител е проф. Александър Чирков, а от 2000 г. ръководител е проф. Генчо Начев.

През октомври 2000 г. се откри ва новата част на клиниката по кардиология, помещаваща се на 3 етажа, като по този начин се увелича ва легловата база на болницата и се създа ват отлични условия както за престоя на пациентите, така и за тяхното лечение.

На 04.09.2003 г. се откри ва и новия диагностичен център на болницата, който разполага с нов ангиографск и апарат , модерен компютърен томографт и най-съвременната диагностична лабораторна апаратура.

На 08.11.2005 г. с решение на Министъра на здравеопазването ръководството на болницата се възлага на проф. д-р Генчо Начев, ДМН .

Проф. Александър Чирков създава школа от специалисти, като повечето от тях стават по-късно ръководители на други звена или болници, създавайки собствени школи . Негови последователи са: доц. Борис Мишев, проф. Генчо Начев, д-р Ал. Тодоров, д-р Людмил Бояджиев.

През 1990 година доц . Мишев поема ръководството на новосъздадената Клиника по Сърдечно-съдова хирургия към “Правителствена болница”, София.

Д-р Ал. Тодоров оглавява Клиниката по сърдечна хирургия при деца към НЦЛССЗ – София.

Д-р Л. Бояджиев е назначен за началник на Клиниката по сърдечна хирургия при възрастни в НЦЛССЗ – София.

През 2002 година проф. д-р Г. Начев, ДМН създава Клиника по сърдечна хирургия към УМБАЛ “Св. Георги”, Пловдив, която в следващите 2 години се нарежда на второ място по обем на дейност в България.

През 2005 година проф. д-р Г. Начев, ДМН поставя началото на нова Клиника по кардиохирургия, базирана на територията на УМБАЛ “Св. Мария”, Варна.

През годините се оформи втора вълна от пълноценно подготвени специалисти, като доц. Б. Баев, доц. Д. Петков, д-р Р. Илиев, д-р Д. Николов.

В годините, с израстването на кардиохирургичните кадри, се създадоха и израстнаха и специалисти кардиолози с насоченост предимно в областта на инвазивната диагностика и интервенционалната кардиология. Школата създадена от доц. Джоргова и нейните сътрудници “диктува модата” в тази област и има основна заслуга за внедряването й в други болници в София и страната.

 

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 1019
Дата Заглавие Видяна