(затвaряне)

История

01-02-2019

София, 2009

Катедрата по детски болести е създадена през 1919 год. веднага след възникването през 1918 год. на първия Медицински факултет в България към Софийския университет. Първоначално ръководството е поверено на д-р Хр. Павлович, а след проведен конкурс през 1920 год. се поема от д-р Стефан Ватев. През 1923 год. д-р Ватев става първия професор по педиатрия в България и ръководи катедрата до 1936 год. След него катедрата се оглавява последователно от:

  • Доц. Д-р Н. Дабовски - 1936-1944 год.
  • Проф. Д-р Л. Рачев - 1945-1970 год.
  • Проф. Д-р Л. Бакалова - 1970-1976 год.
  • Проф. Д-р Ш. Ниньо - 1976-1990 год.
  • Проф. Д-р Др. Бобев - 1990-2000 год.
  • Доц. Д-р И. Калев - 2000-2004 год.
  • Проф. Д-р Ал. Куртев - 2004-2008 год.
  • От 2008год. неин ръководител е Доц. Д-р К. Коприварова.

Първоначално катедрата е базирана в “Александровска” болница (сградата на бившата І-ва хирургия) и в две допълнителни сгради и е разполагала общо с 84 легла.

Първият ръководител на катедрата е изнасял и първия пълен лекционен курс по педиатрия, такъв е изнасян и от доц. Н. Дабовски. По-късно хоноруваните доценти А. Фиков и А. Панов също изнасят пълен лекционен курс.

Едни от първите асистенти, постъпили на работа в катедрата, са: д-р К. Евстатиев, д-р Ф. Кисьов, д-р И. Андреев, в края на 20-те и началото на 30-те години в катедрата постъпват: д-р П. Белопитов, д-р Др. Бобев, д-р Г. Гизов. Не след дълго към колектива на катедрата се присъединяват: д-р Б. Братанов, д-р Л. Рачев, д-р Ив. Киров, д-р Л. Бакалова, д-р В. Бъчварова, д-р Б. Немски, д-р Д. Маринов, д-р Ст. Димитров (по-късно през 1963 г. основал катедрата по педиатрия в МУ – Варна).

През 1972 год. след образуване на МА катедрата обединява кадровия потенциал на катедрата по детски болести към ВМИ – София, катедрата по детски болести към бившия ИСУЛ и Научния институт по педиатрия към МЗ. Тя се превръща в мощна научно-преподавателска, диагностично-лечебна и методична институция. В нея през 80-те години работят около 150 души научно-преподавателски кадри, от които 30 хабилитирани лица, в. т. ч. 10 професори и сн. н. с. І ст.

От начало в катедрата са били обособени два основни сектора – кърмачески и вътрешно отделение, в които са приемали деца с най-разнообразни заболявания, вкл. с туберкулоза, ДЦП, сепсис, антракс, с ментални отклонения и цялата останала обичайна детска патология. По-късно започва оформянето на специализирани отделения и сектори, като напр. по хематология, ендокринология, нефрология и др. В средата на 70-те години се оформят самостоятелни отделения по всички основни направления на педиатрията, обединени в 4 клиники. По-късно – през 80-те години се формират самостоятелни клиники по всички основни субспециалности и голям отдел по въпросите на профилактичната педиатрия и научно-организациона секция, разработваща проблемите на социалната педиатрия.

 

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 1014
Дата Заглавие Видяна