(затвaряне)

История

13-05-2007

Катедрата по Обща медицина е най-младият член в академичното семейство на Медицински факултет – София. Тя е създадена с решение на Факултетния съвет от 26.06.1997 г. с пръв ръководител доц.д-р Стоян Маринов Чакъров.

Преподавателският състав на катедрата по Обща медицина включва лекари от различни специалности, чието работно място е в структурите на УМБАЛ „Света Анна”.Така болницата става седалище на Катедрата, където са и нейните добре оборудвани офиси и учебни зали.

През 1998г. започва същинското обучение по обща медицина по програма, одобрена от Факултетния съвет в обем от 30 учебни часа( 15 часа лекции и 15 часа практически упражнения ). Обучението до момента се провежда в IV семестър и завършва с тестов семестриален изпит.

През 2000г. се провежда първият избор за ръководител на Катедрата по Обща медицина, съгласно Закона за висшето образование, и за такъв е избран проф. д-р Стоян Чакъров.

Професор д-р Стоян Чакъров

Предвид специфичният характер на специалността ” Обща медицина”, която се практикува в доболнични структури, катедрата като цяло няма единно лечебно-диагностично направление, а отделните преподаватели участват в лечебно-диагностичният процес в своите специалности – вътрешни болести, хирургия, кардиология, оториноларингология, офталмология, анестезиология и реанимация, неврология и др.

Едно от добрите постижения на катедрата е издаването на списание „ Обща медицина ”, което излиза за първи път през 1999г.Въпреки кратката си история списанието бързо се налага като сериозно научно издание и е търсен форум за материали от най-различно естество и от областта на всички медицински специалности и до сега. В него са публикувани редица статии от членовете на преподавателския състав на катедрата, както и от участници в общата модулна система на обучението по обща медицина.

От май месец 2008г. Катедрата по Обща медицина има нов ръководител доц. д-р Николай Петков.

2009г. - нова хабилитация в катедрата по обща медицина - доц. А. Постаджиян

Катедрата е в процес на засилване комуникацията и връзките с общопрактикуващите лекари, което е от голяма важност за нейното ползотворно съществуване.

Катедрата работи с GP модул "Обща медицина" и стажанти.

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 1001
Дата Заглавие Видяна