(затвaряне)

Структура

01-02-2019

Ръководител

Проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн повече >> 

 Катедрата по неврология провежда научно-преподавателска дейност на територията наУМБАЛ “АЛЕКСАНДРОВСКА (повече >>), ”УМБАЛ “ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ” (повече >>) и СБАЛНП “СВ.НАУМ” (повече >>)

 

Хабилитирани лица

І. УМБАЛ “АЛЕКСАНДРОВСКА”

Проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн повече >>

Проф. д-р Ивайло Людмилов Търнев, дмн

Проф. д-р Силвия Здравкова Чернинкова, дмн

Доц. д-р Олга Генадиева Григорова, дм

Доц. д-р Юлия Йорданова Петрова, дм

 • CV Pdf format
 • Публикации

Доц. д-р Маргарита Радославова Райчева, дм

Доц. д-р Реана Велизарова Стоименова, дм

Доц. д-р Велина Неделчева Гергелчева, дм

 

ІІ. УМБАЛ “ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ”

Проф. д-р Марин Пенков Даскалов, дмн

 • CV Pdf format
 • Публикации

Доц. д-р Евгения Василева Димитрова-Русчева, дм

 • CV Pdf format
 • Публикации

Доц. д-р Марко Георгиев Клисурски, дм

 • Публикации

 

ІІІ. СБАЛНП “СВ.НАУМ”

Проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн

Проф. д-р Огнян Иванов Колев, дмн

Доц. д-р Ирена Василева Велчева, дм

Доц. д-р Пенчо Николов Колев, дм

Доц. д-р Венета Сашова Божинова, дм

Доц. д-р Петя Стефанова Димова, дм

Доц. д-р Николай Лазаров Топалов, дм

Доц. д-р Десислава Богданова Цветанова, дм

Доц. д-р Милена Миланова Миланова, дм

Асистенти

І. УМБАЛ “АЛЕКСАНДРОВСКА”

д-р Стайко Иванов Сарафов, дм, гл.асистент

д-р Мелания Михайлова Радионова, дм, гл. асистент

д-р Силвия Манолова Ванева, гл.асистент

 • CV Pdf format
 • Публикации

 д-р Любомир Петров Попов, гл. асистент

д-р Албена Каменова Андреева, гл. асистент

д-р Христо Иванов Крушков, гл.асистент

 • CV Pdf format
 • Публикации

д-р Ирен Петрова Петрова, гл.асистент

д-р Искра Евтимова Трайкова, гл.асистент д-р Мариета Константинова Караджова, дм, гл. асистент

д-р Георги Петров Ангов, дм, гл. асистент

 д-р Шима Мехрабиан, дм, гл. асистент

 • CV Pdf format
 • Публикации

д-р Мария Иванова Петрова, дм, асистент

 • CV Pdf format
 • Публикации

д-р Виолета Михайлова Михайлова, дм, асистент

 • CV Pdf format
 • Публикации

 

ІІ. УМБАЛ “ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ”

д-р Евгений Владиславов Ваврек, асистент

 • CV Pdf format
 • Публикации

д-р Наталия Петрова Колева, асистент

 • CV Pdf format
 • Публикации  

 

ІІІ. СБАЛНП “СВ.НАУМ”

д-р Петър Ангелов Дамянов, гл. асистент

д-р Румяна Николова Кузманова, гл. асистент

д-р Даниела Георгиева Косева, гл. асистент

 • CV Pdf format
 • Публикации

д-р Емил Георгиев Милушев, дм, гл. асистент

д-р Соня Иванова Христова, ст. асистент

д-р Венцислава Иванова Недева, гл. асистент

д-р Мариела Савова Радева, ст. асистент

д-р Диана Иванова Атанасова, дм, ст. асистент

д-р Михаела Владимирова Сергеева, асистент

 • CV Pdf format
 • Публикации

д-р Йоана Василева Докова, асистент

 • CV Pdf format
 • Публикации

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 707
Дата Заглавие Видяна