(затвaряне)

История

01-02-2019

София, 2008

Катедрата е основана през 1946 г. заедно с Клиниката по инфекциозни болести към Медицински факултет в София. През 1950 г. влиза в състава на Катедрата по инфекциозни болести и епидемиология, а през 1961 г. се обособява като самостоятелна Катедра. От 1972 г. до 199 1г. Катедрата е в състава на Научния институт по заразни и паразитни болести към Медицинска академия. През 2001 г. Катедрата за първи път получава собствена леглова база в лицето на Клиниката по инфекциозни, паразитни и тропически болести към Университетска болница “Св. Иван Рилски”. През 2002 г. обединената Катедра по инфекциозни болести и епидемиология е разсформирована и на базата на клиниката по инфекциозни болести се създава Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина. По-късно Катедрата е на базата на Университетска МБАЛ “Св. Иван Рилски”.

Във ВМИ-София през 1970 г. е поставено началото на преподаването по клинична паразитология на студенти по медицина V-ти курс, а през 1974 г. по тропическа медицина и на стажант-лекари. До 1991 г. учебно-преподавателската дейност се осъществява в катедрата по паразитология и тропическа медицина с клиника по тропически и паразитни болести, в структурата на НЦЗПБ.

В лабораторията “Медицинска паразитология” се извършва специализирана диагностика на паразитози – морфологична, културелна, санитарно-паразитологична и имунодиагностика на материали от хора и от външна среда, съгласно действащите нормативни документи и разпореждания на МЗ. В нея има обособени два сектора – морфодиагностика и серодиагностика.

В морфодиагностичния сектор се извършва микроскопска диагностика на чревни, кръвни и тъканни протозои и хелминти чрез качествени и количествени нативни, обогатителни и културелни методи. Извършва се и частична санитарно-паразитологична диагностика на проби от външна среда – животински продукти (месо и местни колбаси), кяато се дава оценка на опаразитеността им с трихинелни ларви. Осъществява се изследване на хирургичен материал (оперативно отстранени ехинококови кисти), като се определя тяхната фертилност, инвазиоспособност и виталност.

В сектора по серология се осъществява имунодиагностика на ехинококозата, токсоплазмозата, трихинелозата и други паразитози с помощта на методите РПХА, РИФ, ЕЛИЗА.

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 1014
Дата Заглавие Видяна