(затвaряне)

История

01-02-2019

София, 2008

Първото отделение по професионални заболявания е създадено през 1943 г. към Работническа болница и разполага с 20 легла. Основател и ръководител на отделението е д-р Хр. Хаджиолов / асистент 1943-1945; ст.асистент 1945-1951г; доцент 1951 и професор от 1961г./. От 1950г Отделението по професионални заболявания се прехвърля от Катедрата по социална хигиена като Клиника към Катедрата по хигиена и се базира във Вътрешната клиника при Висш медицински институт София. До 1973г ръководител на клиниката е проф. д-р Хр. Хаджиолов. Той е написал през 1943г първият учебник по Професионални отравяния / разпространение, патология, клиника и профилактика/ и през 1959г учебник “Професионални болести”. През 1963г учебникът е под редакцията на доц. М. Луканов и д-р Кр. Киряков. В неговото написване участват проф. Хр. Хаджиолов, д-р Хр. Цолов, д-р Д.Дочовски, д-р Цв. Алексиева, д-р Б. Алексиев.

През 1948г се създава Републикански научно-изследователски институт по хигиена на труда и професионални заболявания, в който от 1950г се формира Секция по професионални заболявания. Секцията разполага с 30 легла. Завеждащ Секцията и Клиниката по професионални болести от 1951 до 1961г е д-р Цв. Алексиева ( ст.н.с. ІІ ст от 1964 и ст.н.с.І ст от 1966г ) .

През 1960г с оглед подобряване на обслужването на болните с професионални заболявания стационарната база е разширена и преместена в две нови бази - І работническа болница и ИСУЛ. На територията на І работническа болница на ул. Столетов № 64 са разположени леглата на неврологично отделение, токсикологичен сектор, новосъздадените консултативни кабинети по УНГ, функционална диагностика на нервната и сърдечно-съдовата системи с ръководител ст.н.с. М. Димитрова, дм и епидемиологично звено с ръководител ст.н.с. д-р Цв. Алексиева. Отделението по професионални неврологични болести е с два сектора – сектор “Пренапрежение на ОДА” с ръководител доц. д-р К. Пернов и сектор “Вибрационна болест” с ръководител доц. д-р Вл. Кирков. В токсикологичния сектор работят ст.н.с. д-р Ант. Батолска, д-р Р. Страшимирова, д-р Ст. Иванова, д-р Дичева. Към секцията е разкрита първата в страната специализирана лаборатория за извършване на токсико-химични изследвания с ръководител д-р Ж. Бояджиева

След публикуване на постановление за борба със силикозата през 1961 се разкрива Клиника по силикоза с Център за борба със силикозата на база Институт за специализация и усъвършенстване на лекарите /ИСУЛ /. Разполага с 25 легла. Нейният първи завеждащ е д-р Христо Цолов. Като лекари в клиниката работят д-р Сл. Стрезов, н.с. д-р Д. Чаръкчиев, д-р Б. Константинова, д-р М. Стоевска. Разкрити са бронхологичен кабинет, микробиологична лаборатория , кабинет по физиотерапия и рехабилитация на силикозно болните. За екзактната рентгенова диагностика своя принос дават рентгенолозите към клиниката: ст.н.с. д-р П. Герасимов, ст.н.с. д-р К. Грънчаров и д-р Л. Нацков. Създадена е обща клинико-диагностична лаборатория с ръководител д-р Д. Чаръкчиев.

С указ № 0-39/04.07.1977г на Министерството на здравеопазването Клиниката по професионални заболявания /КПЗ /е обединена и се разкриват 170 легла в новопостроената специално за нея сграда, намираща се на бул. Акад. Ив. Гешов № 15. КПЗ е секция към Научния институт по хигиена и професионални заболявания / НИХПЗ /, който е структура на Медицинския университет. Секцията по професионални болести се състои от поликлиника, ренгеново отделение с ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Л. Нацков и четири клиники: Клиника по професионални белодробни болести с 50 легла ръководител доц. д-р Христо Цолов, дм, Клиника по хронични професионални интоксикации - 25 легла с ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Р. Страшимирова, Клиника по професионални неврологични болести и заболявания на ОДА с 52 легла и началник ст.н.с. ІІст. д-р Пернов и Клиника по УНГ с отоневрология с 25 легла и ръководител проф. д-р Атанас Кехайов, дмн. Към КПЗ е разкрито и специализирано отделение за лабораторна диагностика на професионалните болести с ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Д. Чаръкчиев, дмн / професор от 1992г /, състоящо се от 3 лаборатории: токсикологична, биохимична и хематологична.

От 1977г до 1986г Завеждащ Секция с клиники е ст.н.с. І ст. д-р Цветана Алексиева, която има изключителни заслуги за утвърждаването и развитието на профпатологията у нас. През следващите години последователно ръководители са проф.д-р Атанас Кехайов, дмн / 1986-1989/; проф. д-р Йорданка Хаджиева, дмн /1990-1994г /, проф. д-р Венцислав Боснев, дмн /1994-1996г./.

От 1992г Катедрата по хигиена и КПЗ са общо структурно звено в новосъздаденита ДУБ “ Св. Ив. Рилски” към МУ- София. От 1996г КПЗ се обособява като самостоятелен Център по професионални болести към Медицински факултет – София. Ръководител на ЦПБ през периода 1996-1999г е доц. д-р Мария Демирова, дм, в периода 2000-2004г ст.н.с. ІІ ст. д-р Антон Савов, дм , а от 2004г и понастоящем доц. д-р Таня Кунева, дм.

През 2000г с преобразуването на ДУБ в МБАЛ “ Св. Ив. Рилски “ ЕАД броят на леглата в Клиниката по професионални болести са съкратени на 40. В клиниката има три основни отделения: отделение по професионални белодробни болести с 15 легла със сектор по хронични професионални интоксикации с 5 легла, неврологично отделение с 10 легла и УНГ отделение и отоневрология с 10 легла.

 

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 765
Дата Заглавие Видяна