(затвaряне)

История

22-11-2018

София, 2009

Катедра по Алергология е наследник на Центъра по Алергология, създаден през 1965 г. като Научно-изследователска група по алергология и ензимология към Медицинския факултет на ВМИ – София. Инициатор, основател и пръв ръководител е проф. Петър Кирчев /1912-1983/. През 1971 г. към Центъра се създава първата Клиника по Алергология в България. От 1976 до 1992 г Центърът по Алергология се нарича Катедра по алергология, а от 1992 г – Клиничен Център по Алергология.

 

Катедра по Алергология се създава през 1965 г. като Научно-изследователска група по алергология и ензимология към Медицинския факултет на ВМИ - София. Инициатор, основател и пръв ръководител е проф. Петър Кирчев (1912 - 1983). През 1967 г. Научно-изследователската група се трансформира в Център по Алергология към ВМИ - София, а през 1971 - към Центъра се създава първата Клиника по алергология в страната. През 1973 г. се основава Научно-медицинското дружество по алергология.

През 1976 г. Центърът прераства в първата в България катедра по алергология към медицинска академия. От 1978 до 1990 г. Катедрата се ръководи от проф. Костурков.

През 1990 г. се признава специалността "Клинична алергология", което допринася значително за подобряването на квалификацията на алерголозите в България. От 1991 г. Научно-медицинското дружество по алергология става колективен член на Европейската академия по алергология и клинична имунология (ЕААCI).

През 1992 г. във връзка с преустройството на учебните програми в Медицинска академия Катедрата по алергология се преименува в Клиничен център по алергология (КЦА). От 1990 г. до 2000 г. Катедрата и след това КЦА се ръководят от проф. Жени А. Милева.

От началото на 2000 г. за ръководител на Клиничния център по алергология е избран доц. д-р Васил Димитров. От м. октомври 2000 г. на базата на КЦА е създадена Клиниката по алергология и клинична имунология и за неин ръководител е назначен доц. д-р Васил Димитров.

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 1000
Дата Заглавие Видяна