(затвaряне)

НА ВНИМАНИЕТО НА РЕДОВНИТЕ ДОКТОРАНТИ

28-07-2017

УВАЖАЕМИ  РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ,

 

            Във връзка с решение на Академичния съвет на Медицински университет – София от 06.06.2017 г. за директно изразходване на средствата по утвърдените план-сметки, свързани с изпълнението на поставените научни задачи през академичната 2017/2018 г., преди пристъпване към закупуване по уточнените потребности или извършването на услуги е необходимо да се предприемат следните действия:

  1. Попълва се заявка за изразходване на средствата по план-сметката /образец 4/, публикувана в рубриката „Административни форми“;
  2. Заявката в комплект с копие на план-сметката се внасят в деловодството на Медицински факултет – Деканат;
  3. След получаване на одобрение на заявката се пристъпва към извършване на разходите;
  4. Фактурите за всеки разход трябва да са с данните на Медицински факултет, които се получават в счетоводството на Деканата – стая 123.

Списък на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 1001
Дата Заглавие Видяна