Уважаеми колеги,

Ръководството на Медицинския факултет провежда допитване за Вашето мнение относно възможностите за реализация след завършване на висшето Ви образование.

Получените резултати ще бъдат използвани за анализ на нашата работа, с цел осигуряване на по-добри възможности за реализация.

Предварително Ви благодарим за проявената отзивчивост и коректност.

1. Факултетен номер

   

2. В коя област на медицината смятате да специализирате след завършване на висшето си образование?

3. Как виждате Вашата бъдеща реализация?

Като научен работник
Като лекар в клинична практика (болница)
Като лекар в доболнична помощ (ОПЛ, специалист)
Като медицински представител на фирма за лекарства, медицински изделия и медицинска апаратура
В административна структура (МЗ, НЗОК и др.)
4. Според Вас къде можете да се реализирате по-добре?

В България
В чужбина
5. Ако смятате, че в чужбина можете да се реализирате по-добре, къде бихте искали да отидете?

 • Европейски съюз
 • Северна Америка
 • Друго
6. Желанието Ви да работите в чужбина се дължи на (може повече от 1 отговор)

 • По-добра организация на здравната система
 • По-добро техническо осигуряване (медицинска апаратура)
 • По-добро материално заплащане
 • Като цяло в чужбина се живее много по-спокойно
 • Развитието на кадрите в България става много по-трудно (не се оценяват по достойнство)
 • Медицината (в т.ч.експерименталната медицина) няма връзка с частния бизнес
 • Държавата не подпомага достатъчно здравната система (няма здравна реформа, не се осигуряват финансови средства, липса на адекватно управление и т.н.)
 • Заради авантюрата
 • Не мога да преценя
 • Друго
7. Според Вас какво трябва да се подобри в нашето здравеопазване, за да имате възможност за по-добра реализация? (до 3 отговора)

 • Организация между отделните елементи на здравната система
 • Организация между здравната система като цяло и другите системи на обществото
 • Управлението на всички нива в здравната система
 • Да се осигури съвременна медицинска апаратура
 • Да се подобри материалното заплащане
 • Да се осигурят по-добри условия за включване на частния бизнес в здравната система
 • По-бързо израстване на кадрите
 • По-голяма помощ от държавата (финансова, организационна, контролна)
 • Необходимо е ново, по-добро законодателство
 • Регулярно допитване и съобразяване с мнението на пациентите
 • Друго
8. Как оценявате състоянието на здравната система в момента?

Много добро
Добро
Нито добро, нито лошо
Лошо
Много лошо
9. Според Вас най-важното условие за успешна реализация в професията е?

10. Бихте ли препоръчали МФ МУ-София, като място за получаване на образование в областта на медицината?

Да
Не

_____________________________________________________________________________________________________________

Дисциплини

_____________________________________________________________________________________________________________

11. Епидемиология, инфекциозни болести, медицинска паразитология и тропически болести

Лекции

Много добро
Добро
Нито добро, нито лошо
Лошо
Много лошо

Упражнения

Много добро
Добро
Нито добро, нито лошо
Лошо
Много лошо
12. Психиатрия

Лекции

Много добро
Добро
Нито добро, нито лошо
Лошо
Много лошо

Упражнения

Много добро
Добро
Нито добро, нито лошо
Лошо
Много лошо
13. Съдебна медицина и деонтология

Лекции

Много добро
Добро
Нито добро, нито лошо
Лошо
Много лошо

Упражнения

Много добро
Добро
Нито добро, нито лошо
Лошо
Много лошо
14. Урология

Лекции

Много добро
Добро
Нито добро, нито лошо
Лошо
Много лошо

Упражнения

Много добро
Добро
Нито добро, нито лошо
Лошо
Много лошо
15. Анестезиология и интензивно лечение

Лекции

Много добро
Добро
Нито добро, нито лошо
Лошо
Много лошо

Упражнения

Много добро
Добро
Нито добро, нито лошо
Лошо
Много лошо
16. Физиотерапия и рехабилитация

Лекции

Много добро
Добро
Нито добро, нито лошо
Лошо
Много лошо

Упражнения

Много добро
Добро
Нито добро, нито лошо
Лошо
Много лошо

_____________________________________________________________________________________________________________

Стажове и изпити

_____________________________________________________________________________________________________________

17. Вътрешни болести ( стаж + изпит )

Много добро
Добро
Нито добро, нито лошо
Лошо
Много лошо
18. Хирургия ( стаж + изпит )

Много добро
Добро
Нито добро, нито лошо
Лошо
Много лошо
19. АГ ( стаж + изпит )

Много добро
Добро
Нито добро, нито лошо
Лошо
Много лошо
20. Детски болести ( стаж + изпит )

Много добро
Добро
Нито добро, нито лошо
Лошо
Много лошо
21. Хигиена, Епидемиология и социална медицина ( стаж + изпит )

Много добро
Добро
Нито добро, нито лошо
Лошо
Много лошо
22. Спешна медицина ( стаж )

Много добро
Добро
Нито добро, нито лошо
Лошо
Много лошо
23. Обща медицина ( стаж )

Много добро
Добро
Нито добро, нито лошо
Лошо
Много лошо