Анкетата е заключена. Тя ще бъде отключена в края на семестъра или учебната година в продължение на няколко седмици.