• Български език
 • English
 • Ръководна структура

  Ръководна структура

   

  1. ДЕКАН

  Проф. д-р Димитър Иванов Буланов, дм

  Местоположение: СБАЛАГ - Майчин дом , ет. 1, ст. 103

  Тел. : +359 2  952 10 46

  Факс: +359 2 952 03 37

  Електронна поща: dean@medfac.mu-sofia.bg

                                  dbulanov@medfac.mu-sofia.bg

   

  1. ЗАМ. ДЕКАН ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

  Проф. д-р Теофил Ангелов Седлоев, дм 

  Катедра по гастроентерология

  Електронна поща: t.sedloev@medfac.mu-sofia.bg

   

  1. ЗАМ. ДЕКАН ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ

  Проф. д-р Лазар Желев Славов, дм

  Катедра по анатомия, хистология и ембриология

  Електронна поща: ljelev@medfac.mu-sofia.bg

   

  1. ЗАМ. ДЕКАН ПО СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

  Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм

  Катедра по обща медицина

  Електронна поща: apostadzhiyan@medfac.mu-sofia.bg

   

  1. ЗАМ. ДЕКАН ПО НАУЧНА ДЕЙНОСТ

  Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн

  Катедра по ортопедия и травматология

  Електронна поща: h.georgiev@medfac.mu-sofia.bg

   

  1. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВЕН"

  Славейка Димитрова Балджийска

  Местоположение: МБК, ет 2, ст. 225

  Тел.: +359 2 9172 770

  Електронна поща: sbaldjiiska@medfac.mu-sofia.bg

   

  1. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТДЕЛ "ФИНАНСИ"

  Светлана Георгиева Неделчева

  Местоположение: СБАЛАГ - Майчин дом , ет. 1 , ст. 115

  Тел. : +359 2 851 70 37

  Електронна поща: snedelcheva@medfac.mu-sofia.bg

   

  1. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТДЕЛ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

  Теодора Валентинова Лазарова

  Местоположение: МБК, ет 2, ст. 225

  Тел. : +359 2 9172 533

  Електронна поща: tlazarova@medfac.mu-sofia.bg

   

  1. РЪКОВОДИТЕЛ НА УЧЕБЕН ОТДЕЛ "БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ"

  Милка Стоименова Бояджиева

  Местоположение: СБАЛАГ - Майчин дом , ет. 2 , ст. 202

  Тел. : +359 2 9172 572

  Електронна поща: mboiadjieva@medfac.mu-sofia.bg

   

  1. РЪКОВОДИТЕЛ НА УЧЕБЕН ОТДЕЛ "ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ"

  Жулиета Стефанова Стефанова

  Местоположение:СБАЛАГ - Майчин дом , ет. 1 , ст. 157

  Тел. : +359 2 9172 650

  Електронна поща: julietastefanova@medfac.mu-sofia.bg

   

  1. РЪКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР "СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ"

  Атанаска Георгиева Бързакова

  Местоположение: СБАЛАГ - Майчин дом , ет. 1 , ст. 158

  Тел. : +359 2 952 02 80

  Електронна поща: abarzakova@medfac.mu-sofia.bg

   

  1. РЪКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР "НАУЧНА ДЕЙНОСТ И РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ"

  Ясна Георгиева Стойчева

  Местоположение: МБК, ет. 1 , ст. 118

  Тел. : +359 2 9172 508

  Електронна поща: iastoicheva@medfac.mu-sofia.bg

   

  1. РЪКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР "МОНИТОРИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

  Руси Недялков Русев

  Местоположение: МБК, ет. 1 , ст. 119-1

  Тел. : +359 2 9172 652

  Електронна поща: rrussev@mu-sofia.bg

   

  1. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

  Женя Стоянова Желязкова

  Местоположение: СБАЛАГ - Майчин дом , ет. 1 , ст. 116

  Тел. : +359 2 9172/ 614

  Факс : +359 2 851 87 43

  Електронна поща: zzhelyazkova@medfac.mu-sofia.bg

   

  1. ЮРИСКОНСУЛТ

  Адв. Албена Витанова Голдспинк

  Местоположение: СБАЛАГ - Майчин дом , ет. 1 , ст. 156

  Електронна поща: afurnadjieva@medfac.mu-sofia.bg

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy