• Български език
 • English
 • Ръководна структура

  Ръководна структура

   

  1. ДЕКАН

  Проф. д-р Димитър Иванов Буланов, дм

  Местоположение: СБАЛАГ - Майчин дом , ет. 1, ст. 103

  Тел. : +359 2  952 10 46

  Факс: +359 2 952 03 37

  e-mail: dean@medfac.mu-sofia.bg

              dbulanov@medfac.mu-sofia.bg

   

  1. ЗАМ. ДЕКАН ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

  Проф. д-р Теофил Ангелов Седлоев, дм 

  Катедра по гастроентерология

  e-mail: t.sedloev@medfac.mu-sofia.bg

   

  1. ЗАМ. ДЕКАН ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ- ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ

  Проф. д-р Лазар Желев Славов, дм

  Катедра по анатомия, хистология и ембриология

  e-mail: ljelev@medfac.mu-sofia.bg

   

  1. ЗАМ. ДЕКАН ПО СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

  Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм

  Катедра по обща медицина

  e-mail: apostadzhiyan@medfac.mu-sofia.bg

   

  1. ЗАМ. ДЕКАН ПО НАУЧНА ДЕЙНОСТ И РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

  Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн

  Катедра по ортопедия и травматология

  e-mail: h.georgiev@medfac.mu-sofia.bg

   

  1. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВЕН"

  Славейка Димитрова Балджийска

  Местоположение: МБК, ет 2, ст. 225

  Тел.: +35929172770

  e-mail: sbaldjiiska@medfac.mu-sofia.bg

   

  1. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТДЕЛ "ФИНАНСИ"

  Светлана Георгиева Неделчева

  Местоположение: СБАЛАГ - Майчин дом , ет. 1 , ст. 115

  Тел. : +35928517037

  e-mail: snedelcheva@medfac.mu-sofia.bg

   

  1. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТДЕЛ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

  Теодора Валентинова Лазарова

  Местоположение: МБК, ет 2, ст. 225

  Тел. : +35929172533

  e-mail: tlazarova@medfac.mu-sofia.bg

   

  1. РЪКОВОДИТЕЛ НА УЧЕБЕН ОТДЕЛ "БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ"

  Милка Стоименова Бояджиева

  Местоположение: СБАЛАГ - Майчин дом , ет. 2 , ст. 202

  Тел. : +35929172572

  e-mail: mboiadjieva@medfac.mu-sofia.bg

   

  1. РЪКОВОДИТЕЛ НА УЧЕБЕН ОТДЕЛ "ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ"

  Жулиета Стефанова Стефанова

  Местоположение: СБАЛАГ - Майчин дом , ет. 1 , ст. 157

  Тел. : +35929172650

  e-mail: julietastefanova@medfac.mu-sofia.bg

   

  1. РЪКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР "СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ"

  Атанаска Георгиева Бързакова

  Местоположение: МБК, ет. 2 , ст. 211

  Тел. : +35929520280

  e-mail: abarzakova@medfac.mu-sofia.bg

   

  1. РЪКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР "НАУЧНА ДЕЙНОСТ И РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ"

  Ясна Георгиева Стойчева

  Местоположение: МБК, ет. 1 , ст. 118

  Тел. : +35929172508

  e-mail: iastoicheva@medfac.mu-sofia.bg

   

  1. РЪКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР "МОНИТОРИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

  Руси Недялков Русев

  Местоположение: МБК, ет. 1 , ст. 119-1

  Тел. : +35929172652

  e-mail: rrussev@mu-sofia.bg

   

  1. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

  Женя Стоянова Желязкова

  Местоположение: СБАЛАГ - Майчин дом , ет. 1 , ст. 116

  Тел. : +35929172614

  Факс : +35928518743

  e-mail: zzhelyazkova@medfac.mu-sofia.bg

   

  1. ЮРИСКОНСУЛТ

  Адв. Албена Витанова Голдспинк

  Местоположение: СБАЛАГ - Майчин дом , ет. 1 , ст. 118

  e-mail: afurnadjieva@medfac.mu-sofia.bg

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy