Кампания "Най-добър млад шофьор на България"

04-04-2019Презентация се състоя на територията на МБК във връзка със социалната кампания "Най- добър млад шофьор на България",която кампания се провежда за втора поредна година заедно в партньорсто със Столична община, Пътна полиция и БЧК, чиято основна цел е да направи пътната безопасност приоритет сред младите.Повече за кампанията може да откриете на www.youngdriver.bg .

Прочетете повече

Провеждане на практика в университета в Москва

03-04-2019

Въз основа на подписан Меморандум за сътрудничество между МУ-София и Първи Московски Държавен Медицински Университет „И.М.Сеченов“ се предлага сътрудничество на реципрочна основа с цел провеждане на практика в университета в Москва за 5 студента от IV и/или V курс за периода от 14.07. до 28.07.2019 година и преподавател, който да отговаря за изпълнението на практическите дейности на приетите/изпратените студенти по пет за всяка посока.

Прочетете повече

Петък, 5 април - неучебен ден

03-04-2019

Във връзка с тържественото честване на Патронния празник и празника на научноизследователската и преподавателска дейност в Медицински университет - София

Прочетете повече

Списък със свободноизбираеми курсове

01-04-2019

Списъкът със свободноизбираеми курсове е достъпен и може да бъде прегледан тук:

Прочетете повече

Покана за партньорство по програма '' Най-изявените млади личности на България"

26-03-2019

Програмата "Най-изявените млади личности на България" цени да даде гласност и видимост на постиженията на млади българи между 18 и 40 години, които са реализирали изключителни постижения или изпъкват в избрани 10 области на обществения живот.

Прочетете повече