Разяснителна среща на студентите от I-ви курс

30-08-2019

НА 09.09.2019г., от 10.00 ч. в ауд. „МАЙЧИН ДОМ“, ще се състои разяснителна среща на студентите от I-ви курс, специалност "Медицина".

Прочетете повече

Пета научно-практическа конференция от 24-26 октомври 2019 г. в гр. Несебър

29-08-2019

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Имаме удоволствието да Ви поканим на Петата научно-практическа конференция, организирана от БЛС.На нея ще се обсъждат деонтологичните проблеми в медицинската практика и предоперативната подготовка и ранното следоперативно възстановяване на пациентите.

Прочетете повече

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в три конкурса

13-08-2019

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в три конкурса: 

- „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.“;
- „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“;
-  Конкурс „Българска научна периодика -  2019 г.“.

Допълнителна информация ще откриете в прикачения файл и на уебсайта на ФНИ: http://www.fni.bg

Прочетете повече

На вниманието на редовните докторанти

31-07-2019

УВАЖАЕМИ  РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ, 

 

Във връзка с решение на Академичния съвет на Медицински университет – София от 23.07.2019 г. за директно изразходване на средствата по утвърдените план-сметки, свързани с изпълнението на поставените научни задачи през академичната 2019/2020 г., преди пристъпване към закупуване по уточнените потребности или извършването на услуги е необходимо да се предприемат следните действия:

  1. Попълва се заявка за изразходване на средствата по план-сметката  /образец 4/, публикувана в рубриката „Административни форми“;
  2. Заявката в комплект с копие на утвърдената план-сметка се внасят в деловодството на Медицински факултет – Деканат;
  3. След получаване на одобрение на заявката от Ректора на МУ-София се пристъпва към извършване на разходите;
  4. Проверява се верността на данните на Медицински факултет изписани на фактурите за всеки разход. Данни за фактура се получават в счетоводството на Деканата – стая 123;

Средства по т. 6 /Командировки в България/ и т.7 /Краткотрайни командировки в чужбина/ се изразходват след издадена заповед за командировка. Действията за издаване на същата се предприемат не по-късно от 20 работни дни преди събитието, за което се отнася, съгласно „Правилата за реда и начина за разрешаване, изпълнение и отчитане на командировки в чужбина и в страната в Медицински факултет

Прочетете повече

Записване на новоприети студенти специалност 'Медицина'

15-07-2019

І-во  КЛАСИРАНЕ 

ОТ  16.07.2019 г. /ВТОРНИК/  ДО 22.07.2019 г. /ПОНЕДЕЛНИК  - до 12.00 ч./

ПРИЕМНО  ВРЕМЕ

СУТРИН  от 8.30 ч.  до 12.30 ч.

СЛЕД ОБЯД от 13.00 ч. до 15.30 ч.ПОЧИВНИ  ДНИ - СЪБОТА И НЕДЕЛЯ


Записването на  студентите се извършва в СБАЛАГ  „Майчин дом“, ДЕКАНАТ ПО МЕДИЦИНА – ІІ ет., ст. 201

Прочетете повечеПреглед на всички новини