• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед на ректора на МУ-София във връзка с откриване на почивния сезон лято 2020г.
 • График на I курс чуждестранни студенти
 • Разпределение на изпитите в залите на МБК
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти II курс
 • "Студенти по медицина на мисия" организирха безплатни прегледи в Благоевградска област
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти
 • Съобщение на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение
 • До ръководителните на катедри, студентите, докторантите и специализантите на МФ при МУ-София
 • График на лятна изпитна сесия на български студенти специалност "Медицина“
 • График на циклите за дистанционно обучение
 • Втори уебинар "Мини достъпи за ендопротезиране на тазобедрената става"
 • АГ VI курс започващо обучение от 18 май 2020г.
 • Телемедицина - от овладяване на кризата към ефективно здравеопазване
 • Уебинар - успешно ендопротезиране при варусно коляно
 • Zoom oнлайн обучение цикъл Вътрешни болести       V курс 23-37 гр.

 • Разпределение на изпитите в аудиториите на Медико-биологичен комплекс

  27-05-2020

  Разпределение на изпитите в аудиториите на Медико-биологичен комплекс, Медицински факултет, МУ - София 1 юни - 31 юли 2020г.

  Прочетете повече

  Графици на лятна изпитна сесия за български студенти

  27-05-2020

  Последни промени: 27.05.2020

  Прочетете повече

  Графици за лятна изпитна сесия за чуждестранни сутденти

  26-05-2020

  Прочетете повече

  До ръководителните на катедри, студентите, докторантите и специализантите на МФ при МУ-София

  18-05-2020

  Уважаеми колеги,

  Във връзка с препоръките на Министъра на здравеопазването и компетентните власти, свързани с противоепидемичните мерки за овладяване инфекцията COVID-19, отмяна на извънредното положение в страната, Заповед РК 36 -526/15.04.2020 г. на Ректора на МУ-София за удължаване срока на неприсъственото, дистанционно обучение до 13.05.2020 г. и Заповед № РК-827 от 14.05.2020 на Ректора на МУ-София за завършване на семестъра и учебната година и провеждане на изпитните сесии,

  НАРЕЖДАМ:

  Прочетете повече

  Съобщение на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение

  18-05-2020

  На вниманието на студенти медици с преподаване на български и английски език

  Прочетете повече  Преглед на всички новини